Betydelig vekst for Polycom

Tandbergs største konkurrent, Polycom, leverte tirsdag meget sterke tall etter tredje kvartal. Selskapets omsetning har økt med 21,4 prosent fra forrige kvartal og 152 prosent fra samme kvartal i 1997. Bruttomarginen har i siste kvartal øket til 50 prosent.

Tandbergs største konkurrent, Polycom, leverte tirsdag meget sterke tall etter tredje kvartal. Selskapets omsetning har økt med 21,4 prosent fra forrige kvartal og 152 prosent fra samme kvartal i 1997. Bruttomarginen har i siste kvartal øket til 50 prosent.

Omsetningen i tredje kvartal ble 31,6 millioner dollar, opp fra 26 millioner dollar i andre kvartal og 12,5 millioner dollar i samme kvartal forrige år.

Med stadig høyere omsetning har selskapets bruttomargin også tatt seg opp. I tredje kvartal var bruttomarginen rett over 50 prosent, opp fra 49,5 prosent i andre kvartal og 46 prosent på samme tid i fjor.

Også resultatet viser en hyggelig utvikling. Tredje kvartal gav et resultat på 4,8 millioner dollar, hvilket skulle gi en resultatgrad på 15 prosent.

Polycom melder om sterk omsetningsutvikling på både tele-, data-, og videokonferanseutstyr.

I løpet av tredje kvartal økte selskapets fordringsmasse med omtrent 20 prosent, mens varelageret ble noe redusert. Polycom har nå en gjennomsnittlig kreditt-tid til sine kunder på 58 dager mot 55 dager i andre kvartal.

digi.no kommer tilbake med utfyllende informasjon om utviklingen i Polycom i løpet av ettermiddagen.

(NB! Artikler som omtaler utviklingen i Polycom og utviklingen i Tandberg, har vi lagt lenker til i høyre marg på denne siden. red. anm.)

Til toppen