Betydelige nyheter i oppdatert OpenOffice

Betydelige nyheter i oppdatert OpenOffice

En tilsynelatende liten, men viktig oppdatering av OpenOffice.org 2.0 er nå gjort tilgjengelig.

OpenOffice.org benyttet seksårsdagen den 13. oktober til å lansere versjon 2.0.4 av kontorprogramvaren med samme navn. Nyhetene er langt flere enn det nye versjonsnummeret skulle tilsi.

digi.no har tidligere skrevet om den nye plugin-ordningen som innføres nå. Den skal gjøre det enklere å gi kontorpakken økt funksjonalitet. Mer om ordningen finnes på denne siden.

Brukerne har nå fått muligheten til å eksportere dokumenter direkte til LaTeX, et typesettingssystem for dokumentproduksjon som benyttes mye i akademiske miljøer.

Inkludert er også bedre håndtering av PDF, ny funksjonalitet i Calc og Impress. Dessuten skal nå OpenOffice.org 2.0 for Mac OS X med X11 benytte systemfontene.

En komplett oversikt over nyhetene finnes på denne siden.

Foreløpig er ikke den norske utgaven av OpenOffice.org 2.0.4 tilgjengelige. Den engelskspråklige kan derimot lastes ned herfra.

Til toppen