- Betydelige synergigevinster

Jan Stenberg mener det vil være betydelige synergigevinster ved en fusjon av Telia og Telenor, men vil ikke tallfeste disse gevinstene.

- Vi vil kunne ta ut synergier på både inntekts- og kostnadssiden, sier Jan Stenberg som skal være styreformann i det nye selskapet.

Som eksempler nevner Stenberg følgende:

  • Reduserte kostnader til drift av selskapets infrastruktur.
  • Bedre forhandlingsmakt ved innkjøp av tjenester og produkter.
  • Mer effektivt IT-system og IT-drift.
  • Muligheten for å adoptere "best practice" på en rekke områder i det nye konsernet.
  • Unngå dobbeltarbeid på forskning og utvikling av nye produkter og tjenester.
  • Høyere inntekter ved at selskapet blir en sterkere aktør i de markedene det opererer.

Stenberg vil ikke kvantifisere synergieffektene, men mener de vil være betydelige i forhold til de to selskapenes resultater i dag.

Til toppen