Bevegelige lokalnett får kontinuerlig Internett-tilgang

Hittil har mobil IP vært forbeholdt klienten. Cisco nedfeller mobil IP i sine rutere, og sikrer kontinuerlig Internett-tilgang også for bevegelige lokalnett.

Hittil har mobil IP vært forbeholdt klienten. Cisco nedfeller mobil IP i sine rutere, og sikrer kontinuerlig Internett-tilgang også for bevegelige lokalnett.

Mobil IP - "Mobile IP" - er en spesifikasjon fra Internet Engineering Task Force (IETF). Det lar en IP-innretning bevege seg i geografien og likevel være oppkoplet mot nettet uten å skifte IP-adresse, og som om den hele tiden var tilknyttet fra hjemstedet. Hittil har man hovedsakelig betraktet mobil IP fra et klientperspektiv, slik at en bærbar PC eller hånd-PC sikres kontinuerlig tilgang til Internett som om de var tilkoplet hjemmefra, uavhengig av hvor de befinner seg, eller hvordan tilkoplingen skjer - et fremmed lokalnett, en IP-sone, GPRS, UMTS og så videre. Blant dem som arbeider ut fra dette perspektivet, er norske Birdstep Technology ASA.

I noen situasjoner er ikke dette perspektivet tilstrekkelig. Mange transportmidler - fly, busser, skip, til og med personbiler - bør betraktes som egne lokale nettverk som skal dele på Internett-tilgangen. Det er ikke hensiktsmessig at alle passasjerer på et fly, en buss eller et skip oppretter hver sin mobile IP-forbindelse. Når IP brukes til løpende overvåkning av komponenter i et transportmiddel, på samme måte som hjemmeapparatur får hver sin internettforbindelse, er det heller ikke hensiktsmessig å kreve at hver komponent står for sin egen mobile oppkopling. Dette må ordnes i fellesskap.

Følgen er helt åpenbar, og Cisco har derfor gått til det skritt å nedfelle Mobile IP i operativsystemet Cisco IOS som driver alle selskapets servere og svitsjer.

Denne funksjonen, døpt Cisco Mobile Networks, lar en Cisco-ruter opprettholde en kontinuerlig internettilgang uavhengig av hvor den beveges, og formidle denne til samtlige noder som den betjener. Disse nodene trenger da ikke å utstyres med egne klienter for Mobile IP. De trenger bare å kunne kople seg opptil lokalnettet, gjennom en vanlig Ethernet-forbindelse, kablet eller trådløs.

Cisco mener denne funksjonaliteten bør kunne utnyttes av operatører av trådløse internettjenester til å finne nye markedsmuligheter innen krisehåndtering, biler, fly, tog, shipping og så videre.

I en støtteuttalelse i forbindelse med annonseringen, ser den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA for seg hvordan Mobile Networks kan benyttes til og med i forbindelse med formasjonsflyvning.

Mobile Networks er nedfelt i Cisco IOS release 12.2(4)T som er umiddelbart tilgjengelig.

Til toppen