JUSS OG SAMFUNN

Bibliotekforeningens brev til Kopinor

Norsk Bibliotekforening har 17.12.1996 sendt følgende brev til Kopinor med kopi til blant annet kultuminister Turid Birkeland og statsministerens kontor:

Morten Øverbye
18. des. 1996 - 14:30

"WIPO-KONFERANSEN I GENÈVE - FEILINFORMASJON FRA KOPINOR

Norsk bibliotekforening er kjent med det brevet Kopinor har sendt på engelsk 12.12.96 til Kulturministeren med kopi til statsministerens kontor, Norges offisielle delegasjon under WIPO-konferansen i Genève, IFRRO og WIPOs sekretariat i Genève.

Brevet er et frontalangrep på det forslag den norske regjeringsdelegasjonen har fremmet 10.12.96 på konferansen vedrørende artikkel 7 om kopiering i Treaty no. 1.

Det er egnet til å forundre at dette brevet sies å være sendt på vegne av tunge og seriøse organisasjoner som bl.a. Den norske forfatterforening, Den norske forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Årsaken til vår forundring er at Kopinors brev bygger på sviktende faktisk grunnlag. Det hevdes i brevet at Norges forslag til artikkel 7 kommer helt overraskende ("norwegian rightsholders have to their surprise and dismay ....").

Vi oppfatter det som meget uheldig at Kopinor overfor statsministerens kontor og instanser i utlandet sprer feilinformasjon om Norges standpunkter.

Det er et ubestridelig faktum at Norges offisielle delegasjon allerede på WIPOs ekspertmøte i Genève 22. - 24. mai 1996 varslet om at en arbeidet med de aktuelle problemstillinger som nå har ført til det forslaget som ble lagt fram 10.12.96.

I den offisielle rapporten fra ekspertmøtet (dokument BCP/CE/VII/4 - INR/CE/VI/4) datert 5.8.96 heter det på side 11:

"The delegation of Norway expressed its support for the proposals of the European community and its member states, but raised a question relative to the temporary storage of works as an act of reproduction. It pointed out that browsing the Internet, and thereby downlaoding works to see what is there, that is, ascertain what content is actually there, is an act involving temporary storage in the RAM of the computer. It felt that this should not require copyright clearance of the works, in that it would be a necessary act to inquire as to further uses, etc., but rather should be something permitted by exceptions or limitations."

Også på Kulturdepartementets høringsmøte 9.10.96 uttrykte representanter for Kulturdepartementet det samme. Alle relevante organisasjoner var invitert til møtet. Norsk bibliotekforening var tilstede og uttrykte der sin tilfredshet med at departementet allerede på WIPO-møtet i mai 1996 hadde markert at en ville arbeide for forslag på linje med det som er referert ovenfor.

Norsk bibliotekforening har tidligere og også i denne siste fasen uttrykt at det er av stor betydning at "browsing" via bibliotek og innen utdanning skal falle utenfor kopiering i en opphavsrettslig sammenheng. Det er samtidig av betydning at tilfeldige, flyktige elektroniske "kopier" som forekommer i nettverk og som er en del av tekniske operasjoner, og nødvendige for å gjøre verket oppfattbart, ikke skal defineres som enerettsbeskyttet kopiering i en opphavsrettslig sammenheng som det så er nødvendig å gjøre unntak for i loven.

At Kopinor på vegne av en rekke seriøse norske organisasjoner sprer feilinformasjon om den norske delegasjonens standpunkt i Norge og utlandet er meget uheldig. I brevet heter det at Kopinor taler på vegne av en rekke norske organisasjoner som er tilsluttet Kopinor. Vi antar at Kopinors medlemsorganisasjoner ikke har vært klar over den faktiske situasjonen slik den er beskrevet ovenfor.

Det hevdes i Kopinors brev at Norges forslag "may create uncertainties as to the scope of the rights itself and may lead to differences of interpretation and lack of clarity of the scope of the reproduction right in different states".

Dette er å snu situasjonen helt på hodet. Det er nettopp gjennom et forslag av Norges type at en unngår "differences of interpretation" i de enkelt land ved at ordningen foreslås som en gjennomgående ordning over hele verden.

Det er viktig at en ikke etter Kopinors brev sitter igjen med den oppfatning at Norge under WIPO-konferansen har fremmet et helt uakseptabelt nisje-forslag som ikke kan aksepteres av noen. Danmark, Sverige og Island har allerede markert klar støtte til Norges forslag. Det er dessuten offisielt lagt fram liknende forslag fra såpass tunge delegasjoner som Australia, Israel, hele den afrikanske gruppen (alle 30 afrikanske land samlet) og i sak også fra den latinamerikanske gruppen. Det er helt feil å hevde som Kopinor gjør, at Norge er på kollisjonskurs med hele EU. Mens Eu-kommisjonens representanter under konferansen til nå har markert motstand mot det norske forslaget, finnes det støtte for forslaget eller liknende forslag fra nasjonale delegasjoner i EU selv ut over den støtte Danmark og Sverige har markert.

Kopinor har selvsagt rett til å fremme sine synspunkter. Det er imidlertid uheldig at det skjer på et slikt sviktende grunnlag som en her har sett.

Når det gjelder Kopinors uttalelse om at bibliotekene ønsker å bli "utgivere av elektroniske materiale", er dette helt irrelevant i denne sammenhengen. Denne problemstillingen berøres ikke av forslaget fra Norge. Bibliotekenes rolle i den digitale tidsalder og hvilke rettigheter de og deres brukere skal ha etter åndsverkloven, må diskuteres videre i en annen sammenheng. Som Norsk bibliotekforening tidligere har markert, ønsker vi å fortsette en linje med dialog overfor norske rettighetshaverorganisasjoner. Norsk bibliotekforeing har klart markert at bibliotekene ikke skal spre materiale på en måte som er strid med rettighetshavernes legitime interesser.

Dette må også gjelde i den digitale tidsaler.

Frode Bakken

leder Norsk bibliotekforening

Kopi: Kulturminister Turid Birkeland

Statsministerens kontor

Den norske delegasjon ved Diplomatkonferansen i Geneve

Samtlige medlemsorganisasjoner i Kopinor inkludert Den norske forfatterforening, Den

norske forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening"

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.