Big Bang for ridder Bing

Kongen utnevnte torsdag professor dr. juris Jon Bing til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sine bragder innen rettsinformatikk.

Overrekkelsen skjer i ettermiddag i biblioteket på Det juridiske fakultet i Oslo, skriver Aftenposten Interaktiv.

Det er kansellisjef Per A. Larsen som skal foreta dekorasjonen.

55-årige Bing ble cand. jur. for nøyaktig tjue år siden og dr. juris i 1982. Siden 1970 har han vært tilknyttet Universitetet i Oslo. Professor i rettsinformatikk ble han i 1988, skriver Aftenposten Interaktiv.

Så sent som i november i fjor ble Bing utnevnt til æresdoktor ved Københavns Universitet.

Til toppen