Big Bang for ridder Bing

Kongen utnevnte torsdag professor dr. juris Jon Bing til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sine bragder innen rettsinformatikk.

Kongen utnevnte torsdag professor dr. juris Jon Bing til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sine bragder innen rettsinformatikk.

Overrekkelsen skjer i ettermiddag i biblioteket på Det juridiske fakultet i Oslo, skriver Aftenposten Interaktiv.

Det er kansellisjef Per A. Larsen som skal foreta dekorasjonen.

55-årige Bing ble cand. jur. for nøyaktig tjue år siden og dr. juris i 1982. Siden 1970 har han vært tilknyttet Universitetet i Oslo. Professor i rettsinformatikk ble han i 1988, skriver Aftenposten Interaktiv.

Så sent som i november i fjor ble Bing utnevnt til æresdoktor ved Københavns Universitet.

Til toppen