Big Brother hos Posten

Datatilsynet sa nei, men Posten får likevel lov til å oppbevare bilder av minibankkunder i flere måneder.

Datatilsynet sa nei, men Posten får likevel lov til å oppbevare bilder av minibankkunder i flere måneder.

Datatilsynet ga Posten Norge avslag på en søknad om forlenget oppbevaringstid for billedopptak. Søknaden gjaldt overvåkning av minibanker plassert utenfor postlokaler, og Posten mente at området rundt utendørs minibanker i denne sammenheng kunne defineres som banklokale, opplyser Datatilsynet på sine hjemmesider.

For post- og banklokaler er lagringsfristen for billedopptak tre måneder, mens den ellers generelt er syv dager.

Nå har Personvernnemnda overprøvd vedtaket i Datatilsynet.

Nemnda er enig i at utendørs minibanker generelt ikke kan regnes som en del av banklokalet, men ga likevel Posten medhold i klagesaken gjennom en dispensasjon fra regelen om slettefrist på syv dager.

Personvern- og forbrukerinteresser ble veid mot hverandre, og nemnda kom fram til at Posten får tillatelse til å lagre billedopptak fra utendørs minibanker i inntil tre måneder.

Vedtaket i Personvernnemnda var enstemmig og kan ikke påklages videre.

Til toppen