Bikkjesøksmål mot IBMs stormaskiner

Et gneldrende lite programvarehus lar kundene omgå IBMs lisensregler.

Bikkjesøksmål mot IBMs stormaskiner
Bilde:

Neon Enterprise Software, kjent for nyttige programvareverktøy i stormaskinmiljøer, har de siste månedene markedsført zPrime, et stykke programvare som bryter ned skillet mellom IBMs «spesielle prosessorer» zIIP og zAAP og de allmenne prosessorene som trengs for å kjøre typiske stormaskinløsninger under IMS, DB2, CICS, TSO/ISPF og så videre.

Grunnen til at dette er interessant, er at kunder som kjøper stormaskiner med zIIP eller zAAP, slipper lisensutgiftene som IBM krever av dem som benytter maskineri drevet av de allmenne prosessorene.

Poenget er at de to typer prosessorer er fysisk sett de samme. Hensikten med spesialprosessorene er å gjøre om stormaskinen til en samling virtuelle standardservere.

Med vanlig IBM-systemvare er det lagt inn sperrer som gjør det umulig å kjøre IMS og CICS og så videre på en spesialprosessor. Med zPrime lar det seg derimot gjøre.

zPrime spiller altså samme rolle i stormaskinverdenen som omgåelser av kopisperrer innen musikk og video: Det er en måte å omgå begrensninger satt av en leverandør som ønsker å verne om sitt åndsverk.

IBM skal ha fortalt sine kunder at de betrakter zPrime som et ulovlig stykke teknologi, og at de som bruker verktøyet vil bli bedt om å innfri normale lisenskrav. Kunder som utvider sine stormaskiner med nye spesialprosessorer, må love ikke å bruke zPrime.

Dette har fått Neon til å bjeffe høyt. I et særdeles hardtslående søksmål (pdf) anklages IBM for å falle tilbake til gamle synder som monopolmakt, og ty til de samme ulovlige forretningsmetoder som de ble dømt for i 1956. Helt til 2001 ble IBMs stormaskinforretning overvåket av amerikanske myndigheter. Da greide IBM å overbevise myndighetene om at det var hensiktsmessig å avslutte overvåkingen, siden stormaskinmarkedet fungerte tilfredsstillende og IBM ikke ville gjenta gamle synder.

I søksmålet til Neon heter det at IBM benyttet anledningen til å «utvide sin monopolmakt innen markedene for maskin- og programvare til stormaskiner».

– Det er brukt ulike midler, men resultatene er forutsigbare: IBMs stormaskinkunder betaler overpris for IBMs programvare, og både de, og enhver mulig konkurrent, utsettes for sikre og bitende represalier fra IBMs side dersom de gjør noe som kan utgjøre en trussel mot IBMs monopolmakt og profitt, heter det i søksmålet.

Neon kan regne med mektige allierte: I oktober fulgte USAs justisdepartement opp en klage fra den mektige bransjeorganisasjonen Computer and Communications Industry Association (CCIA), og innledet en formell granskning IBMs stormaskinforretning.

EU mottok en formell klage på IBMs stormaskinforretning i januar i år: De er i kontakt med USAs justisdepartement om saken.

Søksmålet til Neon gjentar mange av argumentene fra klagen til CCIA: IBMs andel av stormaskinmarkedet i dag er nærmere 100 prosent. Stormaskinsystemer lagrer nærmere 80 prosent av all data i offentlig og privat virksomhet, og prosesserer over 50 milliarder transaksjoner hver dag, alt fra minibank, helse og skatt til kritiske finanstransaksjoner. Uten stormaskiner stopper verden. Analytiker Toni Sacconaghi i Sanford C. Bernstein har regnet ut at stormaskiner står for 20 prosent av IBMs årsomsetning på 103,6 milliarder dollar (2008) og 40 prosent av fortjenesten.

    Les også:

Les mer om: