Bilgiganter fusjonerer sine innkjøp over nettet

De to store bilprodusentene General Motors og Ford Motor slår sammen sine online innkjøpssystemer. Også DaimlerChrysler ventes å henge seg på samarbeidet.

De to store bilprodusentene General Motors og Ford Motor slår sammen sine online innkjøpssystemer. Også DaimlerChrysler ventes å henge seg på samarbeidet.

GM, Ford og DaimlerChrysler vil eie like mye av det nye joint venturet som vil operere som en selvstendig og "uavhengig" enhet under de tre selskapene.

Det er enorme summer det er snakk om. Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at de tre bilprodusentene til sammen foretar årlige deleinnkjøp hos underleverandører for nærmere 240 milliarder dollar - omlag 1900 milliarder kroner...

Ifølge Wall Street Journal tar de tre bilgigantene sikte på å komme fram til en endelig avtale om det nye selskapet i løpet av inneværende kvartal, forutsatt godkjennelse fra de regulerende myndigheter. Fram til da vil selskapenes egne innkjøpsavdelinger operere uavhengig av hverandre, som i dag.

Et resultat av den nye innkjøpskjede-etableringen er at Ford og GM vil splitte sine respektive eierandeler i teknologipartnerne Oracle og Commerce One. Det betyr at Ford over ti prosent av aksjene i Commerce One, mens GM overtar halvparten av Fords andel i Oracle, dvs. at GM får anslagsvis ni prosent av Oracle, ifølge Wall Street Journal.
Les mer her:
Bilprodusenter inngår nettallianser
Ford og GM har også tidligere disutert å slå sammen sine datasystemer. Målet er å skape et stort innkjøpsmiljø som vil medføre enorme stordriftsfordeler for bilprodusentene, og der underleverandørene følgelig kan delta i svære anbudsrunder som omfatter flere enn bare én bilprodusent hver gang.


Spørsmålet er om de regulerende myndigheter vil oppfatte en felles innkjøpsordning som kartellvirksomhet, og om det kan godtas at bilprodusentene får enda større markedsmakt overfor sine respektive underleverandører.

På den annen side kan enorme budrunder også føre til mer effektive og økonomisk lukrative kontrakter for underleverandørene, eksempelvis norske Hydro/Raufoss, som med én kjempestor kontrakt kan presse prisene sine ytterligere ned sammenliknet med å inngå ti mindre og ikke like effektive kontrakter.

Til toppen