Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1

Dommeren har talt. Microsoft er en monopolist som kynisk og hensynsløst utnytter sin posisjon til å undertrykke konkurransen og hemme all innovasjon. Dette må stoppes. Men dommeren tar feil. Bill Gates er den enkeltperson som har betydd mest for å utvikle verdens mest innovative, ekspansive og konkurranseorienterte industri.

Dommeren har talt. Microsoft er en monopolist som kynisk og hensynsløst utnytter sin posisjon til å undertrykke konkurransen og hemme all innovasjon. Dette må stoppes. Men dommeren tar feil. Bill Gates er den enkeltperson som har betydd mest for å utvikle verdens mest innovative, ekspansive og konkurranseorienterte industri.

I løpet av 2 tiår har Microsoft omdannet PC-en til å bli den enkelt-industri som står for det største bidrag til amerikansk økonomi (større enn bilindustrien). PC-industrien har også hatt store ringvirkninger på amerikansk økonomi, og er den direkte årsak til at USA i de senere år har hatt høy vekst, men samtidig lav inflasjon - et særsyn hittil i økonomisk historie. PC-industrien har også skapt flere millioner arbeidsplasser verden over, og bidrar med flere millarder kroner i statskassene verden over i form av avgifter og skatter.

Det var IBMs fortjeneste at de gjorde "personlige datamaskiner" til reelle industrielle produkter, da de lagde sin første PC i 1981. Men det var Microsoft som sørget for at PC-ene fikk felles operativsystem med felles grensesnitt til programvare og periferiutstyr. Denne felles plattformen har skapt en rekke separate konkurransearenaer: programvareutvikling (det finnes i dag mer enn 70 000 applikasjoner), utvikling av periferiprodukter så som avanserte lagringsenheter, 3-dimensjonal grafikk, tilknytning til digitale kameraer, etc., alt til stadig rimeligere priser for forbrukerne. Denne felles plattformen har gjort det enklere for alle disse leverandørene å fokusere på stadige forbedringer i sine produkter.

Tydeligere bevis for at Microsoft har skapt verdens mest effektive konkurransearena til glede for forbrukerne og samfunnet finnes ikke. Og selv på Microsofts egen hjemmearena begynner nå konkurransen å komme for alvor: Linux har i løpet av kort tid fått 20% markedsandel på server-markedet.

Et hovedargument mot Microsoft er at de har knyttet sin nettleser direkte til Windows. Men hva skulle en ellers ha gjort? Å skille de to ville bare vært dumt - for brukerne. Selv Tim Berners-Lee sier i sin bok "Weaving the Web" at hele idèen bak Verdensveven var å få en samlet tilgang til all informasjon - enten det er lagret unversielt eller lokalt. Å ha to separate interfaces er "ridiculous", sier han. Innovasjon - å gjøre sine produkter stadig bedre - er tross alt kjernen i all forretningsvirksomhet.

Bill Gates har rett og slett vært flinkere, mer innovativ og hatt bedre forretningsmessig sans enn sine konkurrenter. Hvis markedet har ment noe annet: hvorfor har da Microsofts markedsverdi blitt fordoblet i løpet av de 18 månedene de juridiske utlegningene har foregått?

Men hvis en nå mener at dette har ført til at Microsoft nå er kommet i en posisjon som er uheldig for markedet, hva kan en da gjøre med det? Det finnes en rekke forslag - det ene mer håpløst enn det andre. Det forslaget som har vært mest fremme er å splitte opp Microsoft - dvs. skille operativsystem, programvare og Internett i 3 separate selskaper. Det faller på sin egen urimelighet i forhold til utgangspunktet: Microsoft vil da fratas ethvert motiv for videreutvikling av operativsystemet; hele industrien vil bli skadelidende under det. Et annet forslag er tvinge Microsoft til å gi fra seg kildekoden til Windows. Hvordan skal en da unngå utstrakt piratkopiering og at bransjens renommè blir ødelagt?

Men selv om skulle finne ut at Microsoft måtte stoppes på en eller annen måte, er det ikke allerede for sent? En avgjørelse vil ikke komme før i år 2003. Da vil konkurransesituasjonen uansett ha endret seg: PC-ene vil gradvis ha fått mindre betydning; fokus vil være flyttet fra PC-en til "nettet". Verdensveven, Internettbasert mobilkommunikasjon, håndholdte Palmer, og interaktiv TV, vil bli fremtidens fokusområder. Ikke på noen av disse områdene har Microsoft idag noen sterk posisjon. Det betyr ikke at Microsoft vil forsvinne. Selv om det verste skulle skje - at Bill Gates ikke får innpass på Verdensveven, DTV og WAP - vil Bill Gates fortsette å tjene penger på PC-er i mange år fremover.

Bill Gates styrke - som ingen dommer kan gjøre noe med - er at Microsoft er verdens rikeste selskap med milliarder i banken. Det er et konkurransevåpen ingen kan ta fra ham. I løpet av den tiden som rettskvernen maler vil Bill Gates sannsynligvis fordoble, kanske tredoble sin personlige formue.

Så hvem kan si at ikke Bill Gates har spilt sine kort riktig, og at han er en fremragende - ja, genial strateg - som ingen dommer kan gjøre noe med?

* * * * *

Del to av Arild Haraldsens kommentar "Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle" kan du lese på digi.no i morgen, red.anm.

Til toppen