Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 2

Dommeren har talt. "Microsoft er en monopolist som kynisk og hensynsløst utnytter sin posisjon til å undertrykke konkurransen og hemme all innovasjon. Dette må stoppes." Det er jo åpenbart at en her står overfor en person som har vært villig til å bruke alle midler til å nå sine mål. Historien om personligheten Bill Gates taler sitt tydelige språk - helt fra første stund:

Dommeren har talt. "Microsoft er en monopolist som kynisk og hensynsløst utnytter sin posisjon til å undertrykke konkurransen og hemme all innovasjon. Dette må stoppes." Det er jo åpenbart at en her står overfor en person som har vært villig til å bruke alle midler til å nå sine mål. Historien om personligheten Bill Gates taler sitt tydelige språk - helt fra første stund:

Microsoft ble etablert i 1975 da de klarte å programmere BASIC på den nye prosessoren fra Intel. Men det var det Paul Allen som gjorde - ikke Bill Gates. Til tross for det - ved etableringen av Microsoft foreslo Bill Gates å splitte eierandelene i forholdet 60-40 i favør Bill. Grunnen: Bill Gates måtte hoppe av Harvard; det syntes han at han måtte få en kompensasjon for. At Paul Allen måtte gjøre det samme - men fra en mindre "fin" høyskole i Seattle - spilte altså ikke noen rolle.

Og slik fortsatte det. Microsofts posisjon er basert på MS-DOS, Windows, Word og Explorer - ingen av produktene oppfunnet eller skapt av Microsoft, men alle tilegnet eller tilranet seg på mer eller mindre lovlig vis. De to første tilfellene har begge vært gjenstand for runder i rettsapparatet. Den siste - utviklingen av Explorer - har følgende historie: Microsoft lisensierte en nettleser fra Spyglass, for så straks etter å annonsere - uten Spyglass vitende - at de ville gi fra seg Spyglass nettleser gratis sammen med Windows. Det er på den måten en blir kvitt brysomme konkurrenter, samtidig som en sikrer seg tilgang til et produkt som en i ro og fred kan videreutvikle og lansere under eget navn: Explorer.

Og kom ikke Bill Gates sanne ansikt frem under rettsaken? Har det noen gang før hendt at et firma som settes under rettslig etterforskning av Justisdepartementet aktivt har gått ut og mobbet og latterliggjort justisministeren? Og hva med Bills eget vitnemål i retten hvor han sa at han ikke hadde lest anklagepunktene mot ham, og forøvrig ikke husket noen ting av betydning? Vitner ikke en slik oppførsel om en bøllete, hensynsløs og arrogant personlighet som ikke vil sky noen ting for å nå sine mål?

Også Intel ble for kort tid siden beskyldt for å utnytte sin markedsmakt til å knuse konkurrenter. Men Intel valgte å korrigere sin adferd. Men Bill Gates reaksjon mer har lignet på et barn som kaster seg ned på gulvet, spaker og slår, skriker og gråter, fordi han ikke får viljen sin.

Riktignok har markedet for PC-er 4-doblet seg i løpet av 90-årene, og det har kommet stadig flere aktører som utvikler programvare basert på den plattformen Microsoft har skapt. Men mens disse nye aktørene får stadig mindre dekningsbidrag på sine produkter, tjener Microsoft stadig mer. Microsoft har utnyttet det at andre finner opp nye ting, til å tilby markedet stadig større funksjonalitet til stadig lavere pris. - Men med stadig økende priser for oppgradering av operativsystemet.

Microsoft utkonkurrerte WordPerfect og Lotus som var markedsledere i 80-årene. Grunnen: det var påfallende så mye bedre Microsofts produkter fungerte på Windows enn konkurrentenes. Viser ikke dette at Microsoft holder tilbake informasjon om sin kildekode for å sikre seg et fortrinn? Viser ikke dette at de utnytter sin monopolstilling på operativsystemer til å tilvinge seg konkurransefortrinn på andre konkurransearenaer? Og har ikke Microsofts prisstrategi for Internett - ved å ta betalt for bruken og ikke tilgangen - i mange tilfelle flerdoblet prisen?

Det er ikke første gang Justisdepartementet har gått til aksjon mot et datafirma. Den gang gjaldt det IBM. Rettsaken varte i 13 år. Ingenting kom ut av den prosessen. Har ikke Bill Gates kynisk utnyttet det faktum at dette ville uansett ta lang tid, og at myndighetene egentlig har færre og færre muligheter dess mektigere Microsoft ble?

Dommerens vurdering er klinkende klar: "Det faktum at Microsoft tidligere har lykkes med å skade konkurrenter eller undertrykke innovasjoner, avskrekker aktørene fra å investere i teknologi og nyetableringer som kan true Microsofts posisjon. Resultatet er at utviklinger som kunne gagne kundene, aldri blir realiteter fordi det strider imot Microsofts egne forretningsmessige interesser".

Bill Gates har selv tidligere sagt at frykten gnager ham hver dag: det har aldri skjedd tidligere at bedrifter som har dominert en epoke, har klart omstillingen til en ny epoke skapt av ny teknologi og nye konkurranseregler. Bill har lovet seg selv at han skal bli den første som klarer det.

Det - om ikke annet - viser at vi her står overfor en hensynsløs forretningsmann, ja rent ut sagt en paranoid bølle.

Les også Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1.

Til toppen