Bill Gates må følge lover, regler og etterrettelighet

- Også Bill Gates og Microsoft må følge lover, regler og etterrettelighet, sier generalsekretær Geir Mo i Fremskrittpartiet som ikke har bestemt endelig reaksjonsform overfor Microsoft.

- Også Bill Gates og Microsoft må følge lover, regler og etterrettelighet, sier generalsekretær Geir Mo i Fremskrittpartiet som ikke har bestemt endelig reaksjonsform overfor Microsoft.

En beklagelse gikk ut fra Microsoft Norge torsdag i form av en pressemelding etter at FrP var fremstilt som nynazister i et engelskspråklig multimedieleksikon fra Bill Gates sitt IT-selskap.

Ifølge meldingen stammer opplysningene fra en britisk versjon av Encarta Encyclopedia. Årsaken til at den ekstreme påstanden var inkludert, skulle, ifølge Microsoft Norge, være at Microsofts britiske partner støtter seg til engelskspråklige kilder.

"Av naturlige grunner støtter våre britiske partnere seg til engelskspråklige kilder, og vi kan bare beklage at disse kildene har oppgitt feilaktige opplysninger om Fremskrittspartiet."

Fremskrittspartiets generalsekretær, Geir Mo kan forteller at det ennå ikke er avklart hvordan det blir med trusselen om søksmål som FrP tidligere ga uttrykk for gjennom Dagsavisen.

Fremskrittspartiet raslet med sablene da det ble kjent at at de ble satt i bås med det nasjonalistiske partiet til Le Pen i Frankrike.

- Nei, det er ikke bestemt hvordan det blir med et eventuelt søksmål. Vi har mottatt brev fra Microsoft, registrert pressemeldingen de har sendt ut og registrert uttalelsene til advokat Cato Schiøtz i media. Det er positivt at de har beklaget det inntrufne og vist evnen til å rydde opp. Men det er noen detaljer som gjenstår, sier Mo, uten å ville gå nærmere inn på hva disse detaljene er.

Han understreker at dette er en dialog de primært ønsker å føre med selskapet og ikke i mediene.

Mo avviser at erstatningsspørsmålet har hatt noen betydning i denne saken.

- Det har ikke mål fra oss å få erstatning, vi ville kun ha en erkjennelse av de feilaktige opplysningene, sier Mo.

- Føles det ikke litt håpløst å kjempe mot Bill Gates?

- Det kan man jo si. Men også Bill Gates og Microsoft må følge lover, regler og etterrettelighet, svarer Mo.

- Vi er glade for at Microsoft i Norge har beklaget og erkjent at det er feil. Vi må diskutere om vi fornøyd med det vi har kommet fram til, sier han.

Til toppen