Bill Gates uroet over kunstig intelligens

Men forskningssjef hos Microsoft er helt uenig.

Bill Gates uroet over kunstig intelligens
Bill Gates sier han er blant dem som er bekymret for forholdet mellom mennesker og maskiner med et så høy nivå av kunstig intelligens som han mener vi vil oppnå i løpet av noen tiår. Bilde: Splashnews/ All Over Press

Medgrüder og tidligere toppsjef i Microsoft, Bill Gates, deltok denne uken i en åpen spørre-seanse på nettstedet Reddit. Han fikk og svarte på en rekke spørsmål, blant annet ett om et tema som har vært spesielt i vinden i det siste, nemlig om syn på hvorvidt superintelligente maskiner vil utgjøre en eksistensiell trussel for mennesker.

– Jeg tilhører den gruppen som er bekymret for superintelligens. Først vil maskinene gjøre en masse jobb for oss og ikke være superintelligente. Det kan være positivt dersom vi håndterer det på riktig måte. Noen tiår etter det vil intelligensen være sterk nok til å bli en bekymring. Jeg er enig med Elon Musk og enkelte andre om dette, og forstår ikke hvorfor noen mennesker ikke er bekymret, skriver Gates.

Som digi.no har omtalt, har en rekke av forskerne som i dag jobber med nettopp kunstig intelligens gått sammen om et initiativ for å forske mer på de ikke-tekniske sidene ved kunstig intelligens, for å sikre at teknologiene utvikles på en slik måte at det er til fordel for menneskeheten. Nevnte Musk, sjef for blant annet Tesla Motors, har nylig lovet å finansiere et stort forskningsprosjekt på dette området.

Les også: Donerer millioner for å unngå «Skynet»

Mister ikke kontrollen

Eric Horvitz, sjef for Redmond-laboratoriet til Microsoft Research, deler ikke bekymringen til Gates i noen særlig grad.

– Det har vært bekymringer om de langsiktige mulighetene for at vi mister kontrollen over visse typer intelligens. Innerst inne tror jeg ikke at det kommer til å skje, sier han i et internintervjuet i videoen nedenfor. Han mener dette til tross for at han ikke ser bort fra at systemer med kunstig intelligens potensielt kan oppnå en menneskelignende bevissthet på lang sikt.

– Jeg tror vi vil være veldig proaktive når det gjelder måten vi håndterer AI-systemer [Artificial Intelligence, journ. anm.] på, og at vi til syvende og sist vil kunne dra enorm nytte av maskin-intelligens i alle deler av livet, fra vitenskap og utdanning, til økonomi og dagliglivet, sier Horvitz.

– Dagligdags om 20 år

Han mener at vi alle om 15 til 20 år vil samarbeide ganske tett med maskin-intelligens til daglig, i form av personlige assistenter, påminnelser og undervisning tilpasset den enkelte. Han ser også for seg nye underholdningsopplevelser, blant annet spill med den riktige typen konkurrenter.

Blant det Horvitz trekker fram som drivere for utviklingen av kunstig intelligens, er økende konkurransen mellom digitale, personlige assistenter – det vil si Microsofts Cortana, Apples Siri og Google Now.

    Les også:

Les mer om: