Billig blekk falmer fort

Bilder falmer fort når de skrives ut med uoriginalt blekk, viser en uavhengig undersøkelse.

Bilder falmer fort når de skrives ut med uoriginalt blekk, viser en uavhengig undersøkelse.

Blekkpatroner og fotopapir er viktige inntektskilder for leverandører av fotoskrivere, og de vet – Canon, Epson, HP og Lexmark – å ta seg betalt. Det har inspirert mange uavhengige leverandører til å tilby påfyll på blekkpatroner, alternative blekkpatroner og eget fotopapir, der prisen er den vesentlige konkurransefaktoren.

I mai offentliggjorde The Hard Copy Supplies Journal en undersøkelse der kvaliteten på originalpatronene og originalpapiret ble sammenliknet med de rimelige alternativene. Denne utgaven av magasinet er nå i sin helhet tilgjengelig til gratis nedlasting, mot registrering: May Issue.

Undersøkelsen er utført av Wilhelm Imaging Research (WIR), et selskap kjent for sine mange undersøkelser av holdbarhet, lysekthet og kvalitet av utskrifter gjennom mange år.

WIR har blant annet konstruert et eget laboratorium for å teste hvor fort utskrifter falmes. Kriteriene er omstridt – Kodak mener WIR bruker for hard lys, og at det undergraver realismen i konklusjonene. På den andre siden gir de grunnlag ikke bare for å sammenlikne kvaliteter som leveres i dag, men også å vurdere utviklingen over tid.

I den aktuelle undersøkelsen vurderte WIR fotoutskrifter med original blekk og originalt papir, mot utskrifter med alternativ blekk og uoriginalt papir, helst den som ble anbefalt av den alternative blekkleverandøren. Både påfyll av patroner og rimeligere nye patroner ble vurdert.

Konklusjonen er at det er overraskende store forskjeller mellom det originale og de rimelige alternativene.

I første omgang er kvaliteten på de rimelige alternativene svært god. Men falmingen foregår langt raskere enn for originalene, noe både blekket og papiret bidrar til.

Det innebærer at et fotografi skrevet ut på originalt utstyr bevarer fargene i flere tiår, mens det samme bildet skrevet ut med rimeligere blekk på alternativt papir begynner å falme allerede etter to eller tre år.

I 1999, da WIR gjennomførte tilsvarende undersøkelser på bilder skrevet ut med originalt blekk på originalt papir, falmet også bildene svært raskt, gjerne i løpet av ett til to år.

WIR forklarer at de store leverandørene ventet med å gjøre blekkene sine lysekte til de hadde løst de mer umiddelbare kvalitetsutfordringene. De har inntrykk at de alternative leverandørene er på samme nivå som de store var på for seks år siden.

Det kan følgelig være et spørsmål om tid før rimelig blekk og papir gir like lysekte utskrifter som originalvarene.

Til toppen