Billig-PC-salget eksploderer

En stadig større del av PC-ene som selges på det amerikanske markedet er maskiner som er priset til under 1000 dollar. Fordi maskinene gir lavere marginer må PC-produsentene kompensere med volumvekst. Foreløpig er det Compaq som har lykkes best.

En stadig større del av PC-ene som selges på det amerikanske markedet er maskiner som er priset til under 1000 dollar. Fordi maskinene gir lavere marginer må PC-produsentene kompensere med volumvekst. Foreløpig er det Compaq som har lykkes best.

En markedsundersøkelse fra Computer Intelligence antyder at andelen av såkalte "sub-$1000" PC-er, PC-er til under 1.000 dollar, nå utgjør 40 prosent av det totale PC-salget i USA. Det oppsiktvekkende med undersøkelsen er dessuten at det ikke er førstegangskjøpere, men personer som gjerne har eller har hatt PC før som er de største kundene. Faktisk viser det seg at inntektene til dem som kjøper maskiner til under 1.000 dollar ikke er særlig lavere enn blant personer som foretrekker de dyrere modellene.

Utviklingen i billig-PC-markedet har ført til en viss bekymring i bransjen. Marginene på en billig-PC-er er snaue 10 prosent, mens de typisk ligger mellom 12 og 15 prosent for dyrere maskiner. Det kreves med andre ord større volum for å lykkes, og den som har skodd seg på utviklingen, er markedsleder Compaq. Selskapet har, ifølge den samme undersøkelsen, 60 prosent av alt salget i dette segmentet, noe som også kan skyldes satsingen på den billige Cyrix 6X86 MX-brikken.

Det er lite som tyder på at billig-PC-enes popularitet vil synke med det første. I følge investeringsselskapet Southcost Capital tenderer utviklingen i retning av at to tredjedeler av PC-ene som selges etterhvert vil befinne seg i segmentet under 1.500 dollar.

Til toppen