Billige hjemme-PC-er kan ryke

Finansdepartementet mener at folk og bedrifter har misbrukt den gunstige hjemme-PC-ordningen, og truer igjen med å stramme inn.

Finansdepartementet og Skattedirektoratet har lenge mislikt den hyggelige hjemme-PC-ordningen. For når det er bedriften som kjøper maskinen, trekker de avbetaling av lønnen din før du betaler skatt, noe som gir en rabatt på 30-40 prosent for de fleste.

I et ferskt brev til Skattedirektoratet skriver Finansdepartementet at ordningen stort sett praktiseres galt. Nå skal ordningen vurderes igjen, skriver Aftenposten.

Egentlig er det ikke grunnlag for å godta de fleste lønnstrekkavtaler på dette området som skatte- og avgiftsbefriende for arbeidstager og arbeidsgiver, fastslår ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad i departementets skattelovavdeling, men innrømmer at det blir for tungvint å kreve inn PC-skatt for maskiner som allerede er solgt.

Mange vil nok kalle Finansdepartementes argumenter for flisespikkeri. For departementet mener at de ansatte formelt sett først skulle ha gått ned i lønn og så fått et ekstra gode. Det er ikke lov å legge på goder på toppen av en lønn, mener byråkratene. I de fleste tilfeller vil bedrifter raskt kunne løse dette med litt papirarbeid, men "mange steder, ikke minst i offentlig sektor, er sentrale avtaler til hinder for denne type lokale grep", skriver departementet.

Trolig vil Finansdepartementet møte sterk motstand i sitt forsøk på å stramme inn dagens ordning. Hjemme-PC-ser er populært på Stortinget der man ser på dem som en generell kompetansehevning i samfunnet.

Til toppen