Billigere å bytte fast­telefon bort fra Telenor

PT-sjef Willy Jensen setter foten ned for Telenors høye byttepris ved videresalg av abonnement.

Billigere å bytte fast­telefon bort fra Telenor

Telenor har som eier av hele kobberaksessnettet hatt en dominerende posisjon på kobling av telefoniabonnement og telefonitrafikk til drøye to millioner norske kunder innen fasttelefoni.

Men etter at det ble åpnet for videresalg av abonnement, har konkurrerende tilbydere av trafikk hatt tilsvarende mulighet til å koble trafikk og abonnement. Denne formen for koblingssalg utgjør dermed ikke lenger en like stor konkurransefordel for Telenor som for få år siden.

Like fullt har Telenor tatt langt mer enn andre tidligere statlige europeiske telemonopoler for tilbyderbytte. Telenor tar i dag 147 kroner per bytte av tilbyder ved videresalg av abonnement i markedene for fast telefoni for husholdninger og bedrifter. Begrunnelsen har vært at Telenor har investert 70 millioner kroner for å utbedre nettet for at det kan være fullt operativt.

Nå har Post og teletilsynet (PT) satt ned foten, og krever at Telenor fra 1. oktober 2007 ikke setter prisen høyere enn 50 kroner per bytte.

– Det er fem år siden Telenor investerte i nettet, og mye bør nå være nedbetalt. I tillegg har prisen aldri vært regulert tidligere, sier avdelingsdirektør Torstein Olsen til digi.no.

PT pålegger nå Telenor å redusere prisen selskapet tar for tilbyderbytte til ikke høyere enn 50 kroner per bytte.

Dette er i tråd med nivået i andre europeiske land.

I et annet vedtak i går varslet Post- og teletilsynet tilleggsforpliktelser for alle regulerte tilbydere i markedet for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett: De pålegges nå også å kjøpe terminering av hverandre, ikke bare selge. Hensikten er å sikre alle-til-alle kommunikasjon.

Hensikten med denne reguleringen er å hindre muligheten tilbydere av fasttelefoni hittil har hatt til å nekte å inngå avtale om å sende trafikk til konkurrentenes nett.

Plikten til å imøtekomme «rimelige anmodninger» fra konkurrenter om avtale av kjøp av terminering, inkluderer kjøp av såkalte tilknytningsprodukter: Tilsynet krever at prisene på disse skal være «rimelige». Uttrykket tilknytningsprodukter viser til tjenester som trengs for å koble nett sammen og utveksle trafikk i begge retninger.

Tilsynet har også gransket det norske markedet for fasttelefoni, og kommet fram til at Lyse Tele må utpekes som «tilbyder med sterk markedsstilling». Selskapet blir dermed den 14. tilbyderen av denne typen på det norske markedet. De øvrige ble utpekt i mars i fjor. Det er disse tilbyderne som skal underlegges varslet om tilleggsforpliktelser. Tiltakene i varslet trer i kraft til høsten. Fristen for eventuelle kommentarer er 20. august.