Billigere å registrere domenenavn

Fra nyttår blir det enda billigere å registrere .no-domener.

Fra nyttår blir det enda billigere å registrere .no-domener.

De siste årene er det blitt rimeligere å registrere domenenavn under .no-domenet. Og fra årsskiftet reduseres prisen nok en gang, opplyser NORID i en pressemelding.

Fra 1. januar 2002 vil registreringen koste 250 kroner. Dette inkluderer også årsavgift for det første registreringsåret.
Mer om en som sannsynligis vil bli glad for dette: Askerladden som kappåt med NORID

Da registreringsavgiften ble innført i 1997, kostet det 450 kroner å registrere et .no-domene (inkludert avgift for første registreringsår). Nå blir beløpet 250 kroner - nesten en halvering i ren kroneverdi.


- I NORID er vi godt fornøyd med at vi igjen kan senke registreringsavgiften, sier leder Hilde Thunem i pressemeldingen.

Hun påpeker at det ikke er meningen at NORID skal tjene penger, og sier det bare er rimelig at effektiv drift må komme brukerne til gode.

Søknader om domenenavn går via en såkalt registrar. Tilbudet omfatter som oftest en del tilleggstjenester, så kostnaden vil alt i alt bli større enn selve registreringsavgiften. - Sluttbrukerne bør likevel kunne forvente en lavere kostnad som følge av at NORID senker prisen, mener Thunem.

For å effektivisere driften ytterligere vil NORID korte ned på betalingsfristen ved fakturering av årsavgift. Denne endringen blir gjennomført fra 1. mars neste år.

Det er i dag registrert i overkant av 120.000 domenenavn under .no-domenet, og tallet øker med rundt 3.000 hver måned.


Til toppen