Billigere å ringe enn du tror

Folk flest tror en telefonsamtale er mye dyrere enn den i virkeligheten er. Samtidig mener de fleste at det har blitt billigere å ringe det siste året, viser en undersøkelse 4Fakta har gjort for Telenor.

Folk flest tror en telefonsamtale er mye dyrere enn den i virkeligheten er. Samtidig mener de fleste at det har blitt billigere å ringe det siste året, viser en undersøkelse 4Fakta har gjort for Telenor.

4Fakta-undersøkelsen viser at Telenors prissystem er lite kjent. Likevel opplever Telenor-kundene at det har blitt billigere å ringe det siste året, selv om de færreste vet hvor mye lavere prisene har blitt eller hvor lave prisene i virkeligheten er.

Folk tror at en ti-minutters fjernsamtale koster 20 kroner, mens den i virkeligheten koster kr 6,40 (kr 5,40 etter klokken 17). Den samme misoppfatningen gjelder også lokalsamtaler og utenlandssamtaler. Folk tror en ti-minutters lokalsamtale koster ni kroner, mens den faktisk koster under tre (kr. 1,80 etter klokken 17). For en ti-minutters samtale innen Norden tror folk det koster 34 kroner, mens den reelle prisen ligger ti kroner lavere (kr 19 etter klokken 19), opplyser Telenor.

- Dette viser at vi har mye å gå på, men også at vi må bli bedre til å kommunisere prisene våre, sier adm.direktør Stein Gustavsen i Telenor Privat. Han viser til at det om et halvt år åpnes for fri konkurranse i det faste telenettet.

- Da vil det meste handle om priser, tror Gustavsen.

Gustavsen viser også til prisomleggingen som Telenor gjennomførte fra årsskiftet hvor antall takstklasser ble redusert fra tre til to og hvor det ble innført sekundtaksering i stedet for tellerskrittperioder.

- Disse endringene mener vi har bidratt til å forenkle prissystemet, men det tar tid før kundene har vent seg til endringene, mener Gustavsen.

For det vakte stor irritasjon da Telenor i januar satte opp prisene på lokalsamtaler og utvidet området for lokale samtaler. Spesielt ble prisøkningen en belastning for private Internett-abonnenter, som fra før hadde basert tilknytningen på noder plassert i sitt lokalområde. Som digi tidligere har fortalt, gransker nå Konkurransetilsynet og Post- og Teletilsynet saken, for å se om prisøkningen er basert på reelle kostnader for statsbedriften. Hvis ikke, er den å regne som et resultat av Telenors monopolmakt, og Telenor vil i det minste måtte regne med å måtte redusere prisene.

Konkurransetilsynet og Post- og Teletilsynet gransker samtidig muligheten for at Telenor har satt opp prisene for å kryssubsidiere sine ulike virksomheter. Dette gjelder ikke bare prisene på lokalsamtaler, men også prisnivået på linjeleie, som blant annet går ut over konkurransesituasjonen mellom de to mobiltelefonaktørene Telenor Mobil og NetCom. Dette arbeidet er ennå i sin spede begynnelse, og tilsynsmyndighetene regner ikke med å kunne gi noen konklusjon på granskningen før i mai neste år.

Halvårsregnskapet til Telenor Privat viser at effekten av prisomleggingen ved årsskiftet har gitt en prisreduksjon på 6,3 prosent fra i fjor til i år.

Telenor Privat har omlag 1.300 ansatte og omsatte i fjor for 7,134 milliarder kroner som representerer 27 prosent av den totale omsetningen i Telenor-konsernet.

Til toppen