Billigere å ringe til Syd-Europa

Telenor skriver i en pressemelding at selskapet senker prisene på taletelefoni til fem europeiske land.

Selskapet gjennomfører reduksjonen til Spania, Portugal, Hellas, og Kypros ved å flytte dem fra takstsone C til takstsone B - en prisredusksjon på 80 øre per. minutt. Dette betyr at alle EU-land er samlet i denne takstsone - unntatt Norden som er i sone A.

Israel flyttes fra takstsone F til takstsone E - en reduksjon på 2,41 kroner per minutt.

Telenor begrunner prisenedsettelsene med at den stadige teknologiske utvikling reduserer geografisk avstand som faktor i prissetting.

Prisreduksjonene gjelder fra 1. oktober 1997.

Til toppen