Billigere å ringe til utlandet - og billigere skal det bli

Prisene for samtaler til utlandet har gått kraftig ned de siste årene, og har akselerert nedover det siste året etter at det ble åpnet for konkurranse på taletelefoni. Operatørene lover enda lavere priser i løpet av de neste ukene. digi.no har samlet prisene for samtaler til de mest benyttede destinasjonene.

Prisene for samtaler til utlandet har gått kraftig ned de siste årene, og har akselerert nedover det siste året etter at det ble åpnet for konkurranse på taletelefoni. Operatørene lover enda lavere priser i løpet av de neste ukene. digi.no har samlet prisene for samtaler til de mest benyttede destinasjonene.

Konkurransen i telemarkedet har allerede gitt seg utslag i tapte markedsandeler for Telenor, som i fjor høst opplyste å ha tapt 12,8 prosent av volumet av utenlandstelefoni, mens estimatene for hele året ligger på knappe 20 prosent. Den økte konkurransen er også drivende for prisnedgang på så å si alle utenlandsdestinasjonene, en nedgang som har vart over flere år, men som har tiltatt siden 1.januar 1998, da flere aktører tilbød telefoni i bedrifts- og privatmarkedet.

I tillegg til at prisene på utlandssamtaler går nedover, tilbyr også de tre største operatørene i forbrukermarkedet egne rabattordninger slik at telefonregningen kan krympes ytterligere. Telenor, Telia og Tele 2 har lagt ulike prinsipper til grunn for rabattordningene.

Mens Telia gir rabatten for alle utenlandssamtaler, gir Tele 2 og Telenor rabatt til et berenset antall forhåndsvalgte telefonnummer. Telia gir til gjengjeld en noe lavere rabatt, som starter på 10 prosent og øker til 15 prosent, avhengig av hvor mange kroner det ringes for. Tele 2 begrenser antall nummer til 15, og gir 15 prosent rabatt for 15 kroner per måned, mens Telenor bare tilbyr 5 forhåndsvalgte nummer i sin rabattordning til samme rabatt som Tele 2, men tar til gjengjeld mindre for tjenesten: 10 kr/måned.

digi.nos oversikt tar utgangspunkt i prislistene fra de tre største operatørene i forbrukermarkedet. Telenors Interfon og Global Ones Telekort er tatt med for sammenlikningens skyld. Interfonen baserer seg på IP-telefoni og kan ha en noe lavere kvalitet på linjen enn ordinær telefoni.

Prisene baserer seg på dagens listepriser i forbrukermarkedet fra de ulike operatørene, uten beregning av rabatter.

TABELL I: Utenlandssamtaler til 12 mye brukte destinasjoner. Rabattene er spesifisert nedenfor. Gjelder samtaler fra fasttelefon i Norge per 27. januar. Uthevningen er gjort for å skille spaltene.

Navn

(Prefiks)

Telenor Telenor

Interfon*

Telia
(1516)
Tele2

(1502)

Global One
Telekort**
Startpris 40 øre 50 øre 50 øre 40 øre 40 øre
Sverige 1,20 1,00 1,10 1,08 1,67/1,25
Danmark 1,30 1,30 1,20 1,17 1,67/1,25
Finland 1,30 1,30 1,20 1,17 2,00/1,50
Storbr. 1,70 1,40 1,60 1,53 1,67/1,25
USA 2,50 1,40 2,30 2,25 1,67/1,25
Tyskland 1,90 1,70 1,80 1,71 1,67/1,25
Frankrike 1,90 1,50 1,80 1,71 2,00/1,50
Spania 2,40 2,40 2,35 2,16 4,00/3,00
Nederland 1,90 1,70 1,80 1,71 2,00/1,50
Canada 2,90 1,50 2,80 2,61 2,00/1,50
Pakistan 14,35 8,00 14,00 12,92 10,67/8,00
Vietnam 14,35 9,50 14,00 12,95 9,33/7,00

Noter:
* = Må ringe et 800-nummer samt en kode som står på kortet. Selges i kort á 100 og 200 kroner. Telia og Tele 2 tilbyr ennå ikke IP-telefoni i Norge på kommersielle vilkår.
** = Må ringe et 800-nummer og en kode som står på kortet, som bare gjelder for utlandssamtaler. Prefiks 1501. Priser som dagtid 08:00-18:00/kveld, natt og helg 18:00-08:00. Selges i kort á 100 kroner.

TABELL II: Rabattordninger utland.

Telenor:
Familie & Venner Utland

Koster 10 kroner hver måned og gir 15 prosent rabatt på alle samtaler til inntil fem forhåndsvalgte telefonnummer. Telenor har registrert nesten 60.000 som har knyttet seg til Familie & Venner Utland.

Telia Norge:
TeleBonus

Koster 10 kroner hver måned og gir 10 prosent rabatt på alle samtaler og gjelder ubegrenset antall nummer til utlandet. Ringer du for mer enn 300 kroner blir rabatten 13 prosent, og over 750 kroner 15 prosent på hele samtale-beløpet.

Tele 2 Norge:
Nære&Kjære

Koster 15 kroner hver måned og gir 15 prosent rabatt på samtaler til inntil 15 forhåndsvalgte telefonnummer.

Kilder: Telenor, Telia Norge, Tele 2 Norge

Til toppen