Billigere flashminne fører til oppsigelser

SanDisk skal si opp mange ansatte for å finansiere forventede priskutt på flashminne.

Billigere flashminne fører til oppsigelser

SanDisk skal si opp mange ansatte for å finansiere forventede priskutt på flashminne.

Amerikanske SanDisk, som er verdens største leverandør av flashminne-baserte lagringskort, skal redusere staben med inntil 10 prosent, omtrent 250 ansatte, for å finansiere en kraftig nedgang i prisen på NAND-basert flashminne.

Prisen på NAND-komponenter har ifølge selskapet falt med omtrent 50 prosent de siste to månedene på grunn av overproduksjon og svakere etterspørsel etter jul. Prisfallet har vært større enn forventet og toppsjef i SanDisk, Eli Harari, sier i en pressemelding at selskapet må redusere prisen på selskapets sluttbrukerprodukter med 30 til 40 prosent i forhold til prisene på slutten av fjoråret, for å opprettholde selskapets markedsandel.

Selv om Harari tror at etterspørselen vil stige kraftig i andre kvartal, vet man foreløpig lite om når dagens aggressive prissyklus vil fullføres. Han mener det er sannsynlig at marginene vil forbli under hardt press i flere kvartaler framover.

En del av oppsigelsene vil komme som følge av effektivisering etter SanDisks oppkjøp av tidligere M-Systems i november i fjor. De første oppsigelsene vil skje i mars og påvirke alle områder, men spesielt i de deler som er knyttet til USB-baserte produkter. Hele toppledelsen i selskapet gå ned minst 10 prosent i lønn, mens lønnsnivået til de øvrige ansatte fryses. Selskapet vil heretter kun ansatte nye mennesker i forbindelse med selskapets utvikling av nye produkter og teknologier.

- Vi tror at de reduserte prisene innen NAND-bransjen vil akselerere etterspørselen, spesielt i mobiltelefonmarkedet, samt føre til at nye markeder oppstår og dermed bidrar til fortsatt vekst, sier Harari.

Til toppen