Billigere fra fast til mobil

En rapport fra britiske Monopolies and Mergers Commission (MMC) kan føre til et gjennomsnittlig prisfall på 25 prosent på samtaler fra fast- til mobilnett.

En rapport fra britiske Monopolies and Mergers Commission (MMC) kan føre til et gjennomsnittlig prisfall på 25 prosent på samtaler fra fast- til mobilnett.

Rapporten kan føre til at British Telecom (BT), Vodafone og det BT-kontrollerte Cellnet må redusere prisene selskapene tar for originering og terminering av mobilsamtaler. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av de britiske telemyndighetene (Oftel), som allerede i vår hadde mistanke til at de dominerende aktørene tok for mye betalt for samtaler fra faste telenett til mobilnett.

BT er fremdeles den dominerende fastnettoperatøren i Storbritannia, mens Vodafone er den største mobiloperatøren.

Selv om operatørene må redusere prisene er det ifølge BT fullt mulig for operatørene å tjene inn igjen de lavere prisene i høyere volum, noe operatørene allerede har basert seg på de siste årene.

Ifølge Ian Morfett i BT vil de lavere prisene som Oftel mener bør innføres også føre til økt interesse for å ringe med mobiltelefon.

Av de tolv millioner mobilkundene i Storbritannia er omlag ni millioner kunder hos Vodafone og Cellnet.

Til toppen