Billigere norske domenenavn

UNINETT Norid planlegger en kraftig redusering i abonnementsprisen på norske domenenavn.

UNINETT Norid planlegger en kraftig redusering i abonnementsprisen på norske domenenavn.

Abonnementsprisen på norske domenenavn settes fra nyttår ned fra inntil 125 kroner til 50 kroner i året. Samtidig forenkles prismodellen slik at det blir en flat enhetspris for alle domenenavn. Dagens rabattstige vil dermed opphøre.

Bakgrunnen er at Norid vil gå over fra å fakturere domeneabonnentene direkte, til å bruke registrarene som mellomledd. For UNINETT Norid innebærer dette en innsparing som nå kommer abonnentene til gode.

- Fra vår side er dette et signal om at registrarbransjen nå er så profesjonell at det ikke lenger er behov for å sikre abonnentene gjennom en direkte kontakt med Norid. For abonnentene betyr dette lavere og mer forutsigbare priser, sier daglig leder i UNINETT Norid, Hilde Thunem, i en pressemelding.

Til toppen