FORBRUKERTEKNOLOGI

Billigere roaming i EU er ett skritt nærmere

En nøkkelkomité i EU-parlamentet krever enda rimeligere mobil roaming enn kommisjonen.

12. apr. 2007 - 14:22

I juli i fjor vedtok EU-kommisjonen å sørge for at mobilbrukeres utgifter til roaming – ringing over landegrensene – ble redusert med 70 prosent. Virkemidlene som er foreslått omfatter dels et tak på hva det skal koste å innlede og motta samtaler over landegrensene, dels ulike forslag som kan bidra til å skjerpe operatørenes interesse for å konkurrere på roamingprisene. Målet er å få gjennom vedtak i både EU-parlamentet og ministerrådet tidsnok til brukerne kan nyte godt av reduserte roamingpriser allerede i sommer.

    Les også:

I dag ble det tatt et viktig skritt som gjør det sannsynlig at prisene kan settes ned allerede fra juni, trass i hard motstand fra teleoperatørene: En votering i en nøkkelkomité i EU-parlamentet, kjent som ITRE for «Industry, Research and Energy Committee», endte med et vedtak om pristak på henholdsvis 0,40 euro for utgående roamingsamtale, og 0,15 euro for innkommende roamingsamtale, det vil si 3,20 og 1,20 kroner.

Avstemmingen i ITRE er siste runde i EU-parlamentets komitébehandling av reduserte roamingpriser. 21. og 22. mars innstilte tre andre komiteer på at prisene måtte ned, og at tiltakene måtte gjennomføres på et nivå som påvirker forbrukerprisen direkte, ikke bare indirekte gjennom regulering av konkurranseforholdene operatørene imellom. Disse tre komiteene var penge- og økonomikomiteen Economic and Monetary Committee, forbrukerkomitéen Internal Market and Consumer Protection Committee og kultur- og utdanningskomitéen Culture and Education Committee.

Vedtaket i ITRE går lenger enn vedtaket i forbrukerkomiteen: Der ble det satt pristak på henholdsvis 0,50 euro for utgående og 0,25 euro for inngående roamingsamtale.

Den drivende kraften i EU-kommisjonen for reduserte roamingpriser er telekomkommissær Viviane Reding. I forkant av vedtaket i ITRE advarte Reding mot formuleringer som ikke automatisk tilgodeser alle forbrukere. Reding fryktet at teleoperatørene ville få gjennomslag for sitt syn om at kundene måtte selv melde fra til operatørene dersom de skulle nyte godt av reduserte roamingpriser. Slik gikk det altså ikke: ITRE og de øvrige komiteene er her helt på linje med EU-kommisjonen.

EU-parlamentet antas å kunne fatte et endelig vedtak allerede i mai.

Da gjenstår bare ministerrådet. 15. mars var EUs teleministre samlet til et uformelt møte der det ble lagt et grunnlag for at også de faller ned på kommisjonens syn. 7. juni skal det avholdes et formelt møte, og et vedtak kan fattes allerede da. I så fall vil et gyldig pålegg til Europas teleoperatører om tak på roamingpriser kunne være klar få dager seinere.

Teleoperatørene vil også måtte forholde seg til en øvre grense på hva de kan forlange av hverandre for å formidle mobilsamtaler over landegrensene.

Det må understrekes at detaljreguleringen av maksimalpriser til forbruker ikke vil omfatte verken SMS, MMS eller datatjenester. EUs regulering av disse priser vil kun omfatte tiltak rettet mot det operatører kan forlange av hverandre, eventuelt med trussel om detaljregulering dersom virkningen på forbrukersiden uteblir.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.