Billigere SMS drukner i megling og ankerunde

Robert Hercz og Teletopia lover billigere SMS, men det kan dra ut i årevis før prisnedgangen kommer deg til gode.

Robert Hercz og Teletopia lover billigere SMS, men det kan dra ut i årevis før prisnedgangen kommer deg til gode.

Teletopia AS har lovet tekstmeldinger til under halve prisene av hva NetCom og Telenor forlanger. Teletopia vant første juridiske runde, men nå ligger det an til nye, lange forsinkelser for Robert Hercz og kompani.

Etter 3 år og 11 måneders juridisk fekting mot Telenor, fikk Teletopia i vinter gjennomslag for sine krav. Samferdselsdepartementet erklærte seg enig med Post- og teletilsynet og Statens Teleforvaltning: Teletopia skulle få lov til å sende SMS-meldinger gjennom Telenors nett.

Men uten konkrete vedtak om pris, viser det seg at vedtaket får lite å si. Tilbudet Teletopia fikk, ville gitt en SMS-pris på seks kroner, påstår Teletopia-sjef Hercz. Blant annet krever Telenor en forskuddsinnbetaling som garanti på hele 165 millioner kroner, altså én måneds omsetning i hele SMS-markedet.

Les også:

Teletopia krevde derfor at Post- og teletilsynet startet megling mellom dem og Telenor.


Nå er meglingen ferdig - uten noe resultat.

Ingen av partene firte og nå arbeider tilsynet med et tvangspålegg. For tilsynet har mulighet til å instruere aktørene.

Men avstanden mellom partene er himmelvid - Teletopia krever å få tilgang gratis. Et pålegg vil trolig bli anket av en eller begge partene, uansett hva utfallet nå blir.

Dessverre tar slike ankerunde lang tid. Først kommer tilsynet med et varsel om pålegg og en uttalelsesfrist. Deretter kan partene anke til Statens teleråd og så til departementet, noe Telenor gjorde i første runde av saken. Denne runden tok flere år, noe som lover dårlig for lavere SMS-priser i umiddelbar fremtid.

SMS-brukere bør heller kanskje håpe på det nye EU-regelverket Norge må innføre innen neste sommer. Der vil SMS bli en tjeneste tilsynet kan og skal regulere.

Hva mener du?
Synes du Statens teleforvaltning skal få bestemme priser?

Ja
Nei
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt

Til toppen