Billigere telefoni presser Telenor

Hardere konkurranse på telefoni presser ned overskuddet i Telenor. Men Hermansen har andre inntekter og investerer så det spruter.

Gode nyheter for deg er dårlige nyheter for Tormod Hermansen,sjefen i Telenor. Han la i dag frem resultatene for første halvår som viser et fall i inntektene. Tar man bort gevinster fra salg av aksjer i SOL, faller Telenors inntekter før skatt fra 1,8 milliarder i fjor til 1,7 milliarder i år.

"Driftsresultatet ble totalt sett negativt påvirket av sterkere konkurranse og tap av kunder i hjemmemarkedet og av økte aktiviteter knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester og den videre internasjonale ekspansjon. Driftsresultatet ble positivt påvirket av den økte lønnsomheten i konsernets mobiloperasjoner."

Kort fortalt betyr dette at du betaler mindre for bruk av vanlig telefon og at Telenor må bruke mer penger på å utvikle nye tjenester. Men Telenor har lenge sagt at fasttelefoni blir stadig mindre viktig - Hermansens hovedoppgave er å skaffe nye ben å stå på.

Målt i antall trafikkminutter er Telenors markedsandel for fasttelfoni nede i 79 prosent, mot en andel på 87 prosent i desember 1999. Av en vekst i antall trafikkminutter på cirka 27 prosent i første halvår sammenlignet med første halvår i fjor, ble 10 prosent generert i Telenors forretningsområder.

Det er særlig på mobiltelefoni Telenor tjener mer penger. Selskapet har nå 2.041.000 kunder, en netto tilgang på 257.000 kunder i løpet av halvåret. Men 185.000 av dem er lite lojale kontantkort-kunder. Også antall Internett-kunder stiger raskt: Nextra har fått 100.000 nye kunder siden nyttår, en økning på 20 prosent for selskapet.

Dette gir kroner i kassen, men Telenor ser lengre fremover. Skal man trekke frem store tall i regnskapet er det ett som ruver over alle de andre: Investeringsbudsjettet på 9,8 milliarder (3,1 milliarder av dem i utlandet) forteller om et selskap som tenker mest på markedsandeler, vekst og fremtid.

Til toppen