Billigere TV-mottak i desember

1. desember faller avgiften på utstyr for TV-mottak. Dette har fått Viasat til å utsette utdeling av sine TV-mottakere.

Ny avgifter kommer, men gamle forsvinner sjelden. Det er derfor verd å merke seg ett unntak. 1. desember faller den gamle såkalte NRK-avgiften bort. For i dag betaler du ti prosent av nettoprisen til forhandler i en avgift til statskassen. Nå blir det altså ingen slik avgift lenger.

- For tre år siden vedtok Stortinget et unntak for avgiften for datamaskiner. Etter hvert som stadig mer av utstyret blir datamaskiner, falt grunnlaget for avgiften bort, noe Stortinget tok konsekvens av da de vedtok statsbudsjettet for 2000, forklarer Erik Andersen, informasjonssjef for Elektronikkbransjens servicekontor til digitoday.no.

At avgiften faller bort vil spare deg og andre kjøpere at TV-utstyr 400 millioner kroner i året.

Avgiftskutten har fått TV-selskapet Viasat til å utsette sin omstridte plan om å dele ut 130.000 digitale dekodere til norske kunder. Utdelingen skulle egentlig vært i gang nå.

- Ved å vente til 1. desember sparer vi 230 kroner pr. mottaker, totalt sett 30 millioner kroner, forteller Einar Brustad, administrerende direktør for Viasat Norge til digitoday.no.

Les mer om: