Billigere tv-tilbud med digitalt bakkenett

Sendingene i det digitale bakkenettet starter i Rogaland til høsten, sier Anne Karin Augland i NTV.

Billigere tv-tilbud med digitalt bakkenett

Sendingene i det digitale bakkenettet starter i Rogaland til høsten, sier Anne Karin Augland i NTV.

2. juni i fjor fikk Norges Televisjon (NTV), eid av NRK, Telenor og TV2, som eneste søker tildelt konsesjon for å bygge et nytt, digitalt TV-nett i Norge. Utbyggingen av 450 sendere på landets fjelltopper og høyder, blant annet fra Tryvannstårnet til Oslo-området, er i gang.

– Allerede til høsten er flere steder i Norge klare til å ta inn sendinger som kan gi både skarpere og bedre tv-signaler for husstander med flatskjerm og HDTV-kvalitet, forteller kommunikasjonsdirektør Anne Karin Augland i NTV til digi.no.

Ettersom Norge vil bygge det nye nettet med den nyeste teknologien, videokomprimeringsstandarden MPEG4, gir det mulighet for mottak av HDTV ved bruk av den samme dekoderen.

I det svenske digitale bakkenettet er det ikke mulig å få inn HDTV, fordi der brukes den mer begrensede standarden MPEG2.

Mange har kritisert det digitale bakkenettet, og mener det er en unødvendig kostnad ettersom man allerede har så mange aktører i markedet. Prisen for å bygge ut det digitale bakkenettet anslås til 1,5 milliard kroner.

Augland mener det digitale bakkenettet er det rimeligste alternativet. Å bygge ut med fiber er langt fram og ville ha fått en helt annen prislapp. Og det analoge tv-nettet er nå så gammelt og utrangert, at man ikke har tid til å vente på en fibergraving til alle husstander.

Men nettopp på grunn av den konkurransen som vil tilspisse seg mellom tv-distributører som Canal Digital, Viasat, fiberbredbåndsleverandører, Get og datterselskapet til NTV, NTV pluss, tror Augland at brukeren blir den store vinneren.

– Det vil bli flere kanaltilbud, teknologien blir bedre og ikke minst vil konkurransen presse prisene, spår Augland.

Betal-tv tilbudet fra NTV Pluss vil dekke 95 prosent av befolkningen og 70 prosent av hytter og fritidsboliger med 18 til 20 kanaler.

Sentrale steder på Rogaland skal kunne få inn digitalt tv-nett allerede til høsten.

Ettersom det digitale bakkenettet ble laget ut fra en demokratisk tankegang at alle skal ha tilgang til informasjon gjennom tv, er NTV også forpliktet å bygge ut et satellittskyggenett i tillegg til basisnettet.

Rundt 15 prosent av husstandene i Norge befinner seg i geografiske områder som ikke nås av signalene fra satellitt. 12.000 personer i Norge har ikke dekning verken fra satellitt, kabel-tv eller basisnettet. Disse vil dekkes av satellittskyggenettet, forteller Augland.

Det er først og fremst de såkalte gratisabonnentene, som kun har hatt en bord- eller takantenne, som blir tvunget til å gå over på det digitale bakkenettet for å kunne få inn sendinger.

Det antas at denne gruppen utgjør rundt 30 prosent av to millioner husstander. Det innebærer at 600.000 husstander fram til nå har fått inn gratis NRK 1 og delvis NRK 2 i tillegg til TV2 og kanskje lokal-tv.

I tillegg må de husstander som har tv-er utenom hoved-tv-en betale anskaffe dekodere for ekstra tv-er som står plassert andre steder i huset.

Antall tv-er i Norge antas å være rundt 4,5 millioner, mens antall hovedapparater bare utgjør 0,6 millioner.

NRK som statskanal skal alltid være gratis tilgjengelig, mens TV2 har forpliktet seg til Kulturdepartementet å sende gratis tv ut 2009. Hva TV2 velger å gjøre etter denne perioden, er fortsatt uklart.

Det som kreves av utstyr til et digitalt bakkenett er en dekoder- eller mottakerboks. Stortinget skal ha uttalt at prisen på et slik på en slik mottaker ikke bør overstige 1.500 kroner.

Det er all grunn til å tro at det vil bli en kamp om dette markedet, fra leverandører av mottaker-bokser som skal selge det inn.

I Sverige skal det analoge bakkenettet slukkes allerede i år, og er nest etter Italia kommet lengst i bruken sammen med Finland og Nederland. Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Sveits, Belgia, Østerrike, Danmark, Irland, Portugal og Estland er de andre landene i Europa som skal digitaliseres innen 2012. Alle er medlemmer av Den europeiske kringskastingsunionen (EBU).

Norge vil være først ute med å bygge ut det digitale nettet med MPEG4. Øvrige land har brukt MPEG2.

MPEG4 vil gi bedre utnyttelsen av kapasiteten og flere kanaler enn ved bruk av MPEG2, blant annet mulighet for mottak av HDTV.

Til toppen