Bilselgeren Alf Hildrum

A-pressen vil fortsette samarbeidet med Riksnett. Selv skal konsernet nå konsentrere seg om det de kan. Det er, blant annet, å selge biler.

A-pressen vil fortsette samarbeidet med Riksnett. Selv skal konsernet nå konsentrere seg om det de kan. Det er, blant annet, å selge biler.

Dette sier konsernsjef Alf Hildrum til digi:media.

- Vi har valgt å gå ut av distribusjon. Heretter vil vi satse på to hovedstolper på Internett. Den ene hovedstolpen er webproduksjon gjennom selskaper som Digital Hverdag. Den andre stolpen er elektronisk forlagsvirksomhet, sier han.

En av de største enkeltsatsingene fra A-pressen framover, blir et elektronisk biltorg i samarbeid med bilbransjen.

Alf Hildrum
Alf Hildrum.

A-pressen vil ellers satse sterkt på å bygge opp lokale elektroniske torg rundt eksisterende lokalaviser. I løpet av året skal ti slike lokale handletorg stå klare på Internett. Hvilke lokalaviser og steder det dreier seg om, vil ikke Hildrum ut med. At sterke nettaviser som Nordlys og Bergensavisen vil være blant pilotprosjektene er imidlertid trolig.

- Vi tror lokale nettsteder vil være folks førstevalg når de logger seg på Internett, på samme som det er det når det gjelder aviser, sier Hildrum.

Så langt er det satsinger som Digital Hverdag som har betalt pressestøtten for konsernets nettaviser, der utgiftssiden til nå har vært større enn inntektssiden.

- Vi har som en målsetting i forhold til Internett at det vi gjør i sum innenfor dette området skal bære seg. Det er en målsetting vi har holdt, sier Hildrum.

Selv om konsernet nå er ute av Riksnett på eiersiden, vil selskapet fortsette samarbeidet med aksessleverandøren. Den strategien som ble bygget opp for Riksnett under A-pressens eierskap passer fortsatt inn i pressekonsernets strategi.

- Vi er i ferd med å gå gjennom nye betingelser og sette opp et nytt avtaleverk med Riksnett, men vi regner med å fortsette samarbeidet. Riksnetts desentraliserte stuktur passer godt inn i vår egen utvikling på internett, sier prosjektleder for A-pressens internettsatsing, Trond Indrebø Hovland, til digi:media.

Til toppen