Bindingsregler hindrer iPhone i Europa

Markedsmodellen for iPhone er ulovlig i flere land i Europa. I Tyskland er salget stanset.

Bindingsregler hindrer iPhone i Europa

Markedsmodellen for iPhone er ulovlig i flere land i Europa. I Tyskland er salget stanset.

I går ble salget av iPhone stanset i Tyskland, etter en kjennelse i en rett i Hamburg.

I Tyskland har Apples mobiltelefon iPhone vært i salg siden 12. november. Markedsføringen følger den samme modellen som i USA: Det er bare én mobiloperatør, T-Mobile, som har lov til å selge iPhone, og det skjer utelukkende i tilknytning til pakker der abonnement har en bindingstid på 24 måneder. Til gjengjeld får Apple en andel av T-Mobiles inntekter på brukerens abonnement. Denne andelen er ikke offisielt oppgitt, men anslås til rundt 10 prosent.

En konkurrerende mobiloperatør, Vodafone, klaget denne bindingen inn for retten. De mener ordningen som låser salget av iPhone til én operatør strider mot tysk lov. Videre bestrides ordningen er en leverandør av en mobiltelefon sikres en andel av inntektene fra brukernes mobilabonnement.

Kjennelsen i domstolen i Hamburg er en midlertidig forføyning som skal vare til det kan arrangeres en høring. Det skal kunne skje i løpet av et par uker.

Avgjørelsen gjør at T-Mobile ikke kan fortsette å selge iPhone i samsvar med avtalen med Apple: Bindingen til et T-Mobile-abonnement må opphøre straks. Det presiseres at det er ulovlig å legge en «SIM-lås» på apparatet, med mindre det er tillatt, trivielt og gratis for brukerne å få den brutt opp. T-Mobile har ikke anledning til å gi egne abonnenter rabatt på iPhone.

T-Mobile har midlertidig stanset salget av iPhone, og sier de i løpet av i dag vil kunngjøre hvordan de akter å forholde seg.

Operatøren sier de solgte 15.000 iPhone-enheter den første dagen. Det foreligger ingen anslag over hvor mange som er solgt siden.

I Frankrike er regelverket tydeligere enn i Tyskland, og Apple har måttet innrømme at iPhone ikke kan låses til én bestemt operatør, selv om det er avtalt at all slag skal foregår gjennom Orange. Det er knyttet stor spenning til hvordan Orange vil løse dette i praksis. Den formelle lanseringen av iPhone i Frankrike skal skje neste uke. I Frankrike er alle SIM-låser strengt forbudt: En hver mobiltelefon skal til enhver tid kunne brukes med ethvert gyldig SIM-kort.

Belgia, Italia og Finland har regler tilsvarende dem i Frankrike og Tyskland.

Skal Apple ha håp om å oppnå tilsvarende suksess i Europa som i USA, må de med andre ord raskt finne en alternativ modell for markedsføringen.

    Les også:

Til toppen