Bing fikk Telenors forskningspris

Telenors nordiske forskningspris 2001 er tildelt jusprofessor Jon Bing ved Universitetet i Oslo.

Den etterhvert så kjente jusprofessor Jon Bing ved Institutt for Rettsinformatikk har vunnet Telenors forskningspris på 250.000 kroner.

Prisen fikk han for sitt fremragende pionerarbeid og internasjonale bidrag for å etablere et akademisk fagområde knyttet til data, telekommunikasjon og jus. Hans arbeid har hatt stor betydning for en rekke juridiske og sosiale spørsmål knyttet til den nye digitale teknologien, skriver Telenor i en pressemelding.

Jon Bing har gjennom en årrekke arbeidet innen et bredt spekter av emner som opphavsrett, medierett, internasjonal privatrett, personvern og telekommunikasjonsrett. Han har også bistått ved analyse eller utforming av rettslige informasjonssystemer i Norge og enkelte utland.

En samstemt jury mener Jon Bing utmerker seg innen samtlige kriterier som er satt for forskningsprisen: relevans, kvalitet, dokumentert effekt, innovasjon og potensiale for fremtidig utvikling av informasjonssamfunnet, samt publisering av resultater.

I akademisk sammenheng er prisvinneren en klar ener. Han har utviklet Institutt for rettsinformatikk til et senter med høy internasjonal standard. Hans mange publikasjoner har vært viktige innspill i utviklingen, og han selv er tildelt et høyt antall ærestitler, både i og utenfor Norge.

Gjennom deltakelse i den offentlige debatt og bidrag i forskjellige komiteer som utarbeider nye lover for det digitale området, har Jon Bing hatt betydelig innflytelse. Han har for eksempel vært blant de første til å analysere hvordan digital teknologi gjør det nødvendig med re-regulering når data, telekommunikasjon og kringkasting smelter sammen. Et aktuelt og krevende tema i denne sammenheng er spørsmål knyttet til opphavsrett.

Til toppen