Birdstep fikk patent for mobilklient mot VPN

Birdstep har fått patent for den delen av mobilklienten som håndterer virtuelle private nett (VPN).

Birdstep har fått patent for den delen av mobilklienten som håndterer virtuelle private nett (VPN).

Blant løsningene som tilbys av det norske programvarehuset Birdstep er en intelligent mobil IP-klient – «Intelligent Mobile IP Client» – som automatisk velger det mest hensiktsmessige nettverket, og bytter nettverk når brukeren forflytter seg, for eksempel fra et område der man må bruke GPRS til et område der et WLAN er tilgjengelig.

Denne mobilklienten har en innebygget VPN-løsning som gjør at den holder seg til det virtuelle private nettet (VPN) – en kryptert forbindelse eller «tunnel» gjennom Internett til bedriftens interne system – bare så lenge det er nødvendig. Straks brukeren forflytter seg til et område der man har forbindelse med bedriftens interne nett, slik at VPN-tunnelen er overflødig, bytter klienten automatisk og uten besvær for brukeren over til internnettet. Løsningen er kompatibel med alle de vanlige VPN-løsningene på markedet.

Birdstep søkte 11. juli 2002 norsk patent for denne VPN-håndteringen. Ifølge selskapet ble søknaden innvilget i dag.

Til toppen