Birdstep har "forståelse" med stor leverandør

Det norske programvarehuset Birdstep har undertegnet et "Memorandum of Understanding" med en større amerikansk databaseleverandør.

Det norske programvarehuset Birdstep har undertegnet et "Memorandum of Understanding" med en større amerikansk databaseleverandør.

Det går fram av en pressemelding selskapet sendte ut etter en ekstraordinær generalforsamling mandag. Generalforsamlingen har vært utsatt gjentatte ganger siden i høst. Den vedtok en emisjon på minimum 1,4 millioner kroner og maksimum 2,45 millioner til 35 kroner per aksje. Emisjonen gjennomføres for å dekke budsjetterte kostnader i forbindelse med forhandlingene med den amerikanske leverandøren og markedsaktiviteter som følge av disse.

Den foreløpige avtalen gjelder bruk av datalagringsprogramvaren Icebreaker til apparater som er for små til å kjøre forminskninger av tradisjonelle databaser. En endelig avtale håpes ferdig forhandlet "primo 1999".

Det heter videre at Birdstep er i dialog med flere aktører med tanke på bruk av Icebreaker i håndholdte datamaskiner.

På generalforsamlingen ble Wittusen & Jensen-direktør Loyd Aasen valgt til ny styreformann. De andre styremedlemmene, Olaf Vethe og Magne Fjeld, fortsetter fra det forrige styret.

Til toppen