Birdstep i samtaler med Microsoft

- Vi har ved to anledninger presentert vår databaseteknologi overfor Microsoft, forteller daglig leder Olaf Vethe i norske Birdstep Technology.

- Vi har ved to anledninger presentert vår databaseteknologi overfor Microsoft, forteller daglig leder Olaf Vethe i norske Birdstep Technology.

Jeg er hos Birdstep for å overvære en demonstrasjon av den nyeste versjonen av Icebreaker-teknologien. Som i fjor høst (se peker til artikkel, i høyre marg) dreier det seg om en applikasjon for Windows CE. Daglig leder Olav Vethe har rigget seg opp med to CE-maskiner av typen Hewlett-Packard Jornada 620LX. Den ene kjører en standard CE-kontaktdatabase med 1200 navn. Den andre kjører en tilsvarende kontaktdatabase med 1400 navn, under Icebreaker. På begge skal det søkes etter fornavnet "Steve".

På den Icebreaker-utstyrte maskinen er søket ferdig omtrent med det samme. Jeg teller sakte til åtte, da er den andre ferdig med oppgaven.

Neste demonstrasjon gjelder bare Icebreaker-maskinen. Nå er databasen et anonymisert personregister på rundt 10.000 poster med tjue felter hver. Søk etter alder går bare ubetydelig saktere enn det forrige søket etter fornavn blant 1400 poster. Legges til et nytt kriterium, avdeling, er forsinkelsen merkbar, men ikke sjenerende. Erfaringen med standardløsningen som leveres til CE-maskiner er at et enkelt søk blant 10.000 poster hadde krevd rundt halvannet minutt. Så lenge gidder ingen å vente.

I det samme Icebreaker-lageret legger Vethe inn en ny view med sju felter, og importerer 200 poster fra en CSV-fil. Størrelsen på hele lageret har ingenting å si for søkehastigheten innenfor dette nye skjemaet. Icebreaker-teknologien åpner for en rekke svært fleksible løsninger med store muligheter for personlig skreddersøm, samtidig som man beholder ytelsen. Vethe mener denne kombinasjonen er et stort pluss i forhold til Sybases minidatabase, som ofte betraktes mer som et utviklingsverktøy enn som et redskap for vanlige brukere.

Demonstrasjonen av denne Icebreaker-applikasjonen til Windows CE er altså overbevisende. Men hva så? Blir det noen kontrakter ut av dette? Trekker ikke diskusjons- og demonstrasjonsfasen ut i langdrag?

- Vi diskuterer med flere blant de aller største, sier Vethe. - Vi har vært to ganger hos Microsoft, på hovedkvarteret i Redmond, og demonstrert Icebreaker til det nest øverste trinnet i hierarkiet. Vi diskuterer også med selskaper som Oracle og Symbian. I begynnelsen av juni skal vi ha et nytt møte med Symbian for å demonstrere Icebreaker under Psion-systemet EPOC. Interessen fra Microsoft gjelder ikke bare CE, men også NT.

Birdstep har definert sitt potensielle marked i fem lag: sluttbrukere, applikasjonsleverandører, databaseleverandører, operativsystemleverandører og maskinvareleverandører. Prioriteringen er operativsystemleverandører først - her er også selskapets hittil eneste inngåtte avtale, med Wind River-systemet VxWorks - så databaseleverandører, og maskinvareleverandører på tredje plass. Den siste kategorien dreier seg først og fremst om japanske leverandører av CE- eller EPOC-baserte maskiner.

En viktig plattform ser ut til å mangle: PalmOS. Vethe disponerer over for få ressurser til å utvikle videre den alfa-versjonen han allerede har til Palm. Selskapet har to heltidsansatte, og trekker veksler på to konsulenter og en student.

Det går ikke så fort som Vethe forespeilte oss for over et år siden da han lanserte teknologien sin på en pressekonferanse. Men han mener vinden blåser i Icebreakers retning.

- Vi har arbeidet hele tiden med tanke på databaser som skal yte så mye som mulig med så få krav til prosessor- og lagringskapasitet som mulig. Dette er et helt annet utgangspunkt enn DB2, SQL Server og Oracle, der man må skrelle bort og skrelle bort for å komme ned i en anvendbar størrelse. Vår kjerneteknologi er på noen få tusen kodelinjer som vi har finpusset gjennom mange år, og som vi har vist fungerer utmerket på flere plattformer.

Til toppen