Birdstep kvitter seg med WLAN-produkt

Birdstep-sjef Jørgen Bredesen selger et av sine tre satsningsområder til en svensk spesialist.

Birdstep-sjef Jørgen Bredesen selger et av sine tre satsningsområder til en svensk spesialist.

Birdstep fisjonerer ut sine IP-soneaktiviteter og slår disse samme med svenske Aptilo Networks. Virksomheten lager programvare for trådløse WLAN-sone. De to andre satsningsområdene som blir igjen i Birdstep er selskapets database og mobil roamingprogramvare for bruk av WLAN og GPRS.

I avtalen som ble presentert mandag er det klart at Birdstep får en 40 prosents eierandel i det nyfusjonerte selskapet, hvor Aptilo Networks er overtagende selskap.

Sammen med Aptilos storaksjonær, Nordstjernan, vil Birdstep gå inn med 35 millioner svenske kroner i det nye selsk. Birdsteps andel av kontantene er på 25 millioenr kroner.

Birdsteps IP-sonedel verdsettes til 80 millioner svenske kroner. Etter kapitalutvidelsen får altså Birdstep 40 prosent i det nye selskapet.

Les hele saken på iMarkedet, en søsterpublikasjon av digi.no.

Til toppen