Birdstep-topp får Telenor-pris på kvart million

Teknologisjef i Birdstep, Haakon Bryhni, er tildelt Telenors forskningspris for 2003. Prisen er på en kvart million kroner.

Teknologisjef i Birdstep, Haakon Bryhni, er tildelt Telenors forskningspris for 2003. Prisen er på en kvart million kroner.

Telenors nordiske forskningspris går til Haakon Bryhni for hans forskning innen mobil IP og hans bidrag til utvikling av sømløs kommunikasjon mellom ulike teknologiplattformer. Det var utdanning- og forskningsminister Kristin Clemet som tidligere i dag delte ut prisen til Birdstep-teknologen.

Telenor gir ut en årlig nordisk forskningspris innen telekommunikasjon. Dette gjøres for å markere den betydning forskning og utvikling har på veien mot informasjonssamfunnet, for å støtte norsk og nordisk innsats på området. Prisen er på 250.000,- norske kroner.

Tema for årets forskningspris var "Teknlogier og systemer som muliggjør nye kommunikasjonstjenester", og juryen uttaler at årets prisvinner "har vist stor evne til å kombinere grunnleggende teori med en praktisk og kommersiell realisering av sine idéer".

Priskomiteen har vært ledet av teknisk direktør Berit Svendsen i Telenor, og har ellers bestått av:

Peter T. Kirstein, professor ved University College London

Erik Bohlin ved Chalmers Tekniska Høgskola Gøteborg

Mads Christoffersen, PhD, gjesteprofessor ved Universitetet i Strathclyde

Gunnar Stette, professor ved NTNU Trondheim

Olli Martikainen, professor ved Universitetet i Oulo

Bryhnis forskningsarbeid omfatter aspekter som bredbånd, nomadiske tjenester, sikkerhet og kvalitet, og muliggjør en rekke nye anvendelser. Eksempler er:

- at brukeren kan få nomadisk og trådløs aksess til bedriftstjenester på samme måte som over faste bredbåndsnett på jobben og andre steder

- at brukeren kan få tilgang til samme brukeropplevelse av tjenester, uavhengig av hvilken type radiobasert nett han eller hun benytter

- at brukeren automatisk får sikret sin forbindelse med bedriftens egen nettløsning når kommunikasjonen går over offentlige (trådløse) nett

- at brukeren kan få tjenestekvalitet som er tilpasset behov og egenskaper ved de aktuelle nett brukeren er koblet opp mot i ulike situasjoner.

- Dr. Haakon Bryhni var tidlig ut med å vise vei innen et område som nå er i sterk vekst. Det vil trolig åpne opp for tjenester vi etter hvert vil få et like selvfølgelig forhold til som vi i dag har til e-post og mobiltelefoni, sier Berit Svendsen, juryformann og konserndirektør for teknologi i Telenor.

Det er i år sjuende gang Telenor deler ut sin nordiske forskningspris. Tidligere vinnere er dr. Gisle Bjøntegaard, Telenor (1997), professor Stephen Pink, Universitetet i Luleå (1998), Telepatologigruppen i Tromsø (1999), professor Peter Andrekson, Chalmers tekniska högskola Gøteborg (2000), professor Jon Bing, Universitetet i Oslo (2001) og professor Christian Jensen, Universitetet i Ålborg (2002). I 1997 ble det dessuten delt ut en tilleggspris på 50 000 kroner til Birger Møller-Pedersen, Dag Belsnes og Øistein Haugen for deres arbeid med definering av SDL92 ved Norsk Regnesentral.

Til toppen