Birdstep utvider Icebreaker med XML

- Norske Birdstep utvider sin databaseteknologi Icebreaker, beregnet på morgendagens bærbare Internett-apparater, med et XML-grensesnitt mot omverden, forteller markedssjef Paal Berg.

- Norske Birdstep utvider sin databaseteknologi Icebreaker, beregnet på morgendagens bærbare Internett-apparater, med et XML-grensesnitt mot omverden, forteller markedssjef Paal Berg.

Icebreaker er først og fremst en kjerneteknologi for en database der data ikke lagres i tabeller. Prinsippet er i stedet at all data lagres bare én gang, og at det som svarer til en post i en tabell, er en serie med pekere. Anne Hansen i Nyveien lagres med én peker til "Anne", én til "Hansen", én til "Nyveien" og så videre. Det gjør datalageret både mer kompakt og raskere tilgjengelig. Birdsteps kjerneteknologi har dessuten det fortrinnet at Icebreaker selv også krever minimalt med plass.

Egenskapene gjør teknologien velegnet til framtidens små bærbare apparater som "alle" er enige om vil bli allemannseie og allemanns trådløs tilgang til Internett og annen informasjon i løpet av de nærmeste årene. Problemet med Icebreaker har hittil vært at Birdstep ikke har hatt løsninger for hvordan kommunikasjonen med omverden skulle ordnes.

- Kjerneteknologien er tilgjengelig til en rekke operativsystemer, sier Berg, og viser en oversikt der det er haket av for Windows CE, Windows 32, EPOC (Psion-systemet som er adoptert av Symbian), VxWorks (et amerikansk system for integrerte systemer) og Linux.

- Et programmeringsgrensesnitt er også tilgjengelig til disse plattformene. Operativsystem og programmeringsgrensesnitt er under utvikling for PalmOS.

Berg kom inn i Birdstep i begynnelsen av november, samtidig som Henning Klemp overtok som administrerende direktør. De to har flere års felles erfaring fra Computer Associates, og lovte å markedsrette selskapet. Det passer gründer Olaf Vethe, nå utviklingsdirektør, utmerket.

- Det har tidligere vært et gap mellom vår kjerneteknologi og det andre utvikler mot, sier Vethe.

- Henning og Paal har fått oss til å forstå at vi må lage grensesnittene mot omverden selv. De to grensesnittene vi satser på, er OLE-DB og XML. OLE-DB er delvis implementert, og vi regner med å kunne demonstrere Icebreaker med XML i januar 2000.

XML er en utvidelse av det allmenne web-formatet HTML. Det oppfattes av de fleste toneangivende aktørene i bransjen som framtidens fellesspråk for kommunikasjon mellom web-applikasjoner.

- XML står fram som fellesnevner og som det moderne EDI ["electronic document interchange"], mener Klemp.

- Vår forståelse av dette ble befestet gjennom samtaler med Microsoft og andre forretningsforbindelser. Utviklingen av XML-grensesnittet for Icebreaker skjer på oppdrag fra et større norsk firma.

Det er kommet innsigelser mot Icebreaker fra akademisk hold. Kritikken går dels på at teknologien er kjent fra minst tretti år tilbake, blant annet under betegnelsen "inverterte lister", dels på at den er for lukket til å kunne kommunisere med andre systemer.

- Kritikken bygger ikke på direkte kjennskap til Icebreaker, ikke engang på demonstrasjoner, sier Vethe. - Vi hadde ikke fått godkjent vårt amerikanske patent dersom det hadde dreid seg om inverterte lister. I så fall kunne vi levd av å heve lisenspenger fra all verdens databaseleverandører. Når det gjelder lukkethet, vil vi som sagt kunne demonstrere om en måneds tid at Icebreaker har det standardiserte og mest framtidsrettede grensesnittet av dem alle, nemlig XML.

Da Birdstep trådte fram på den offentlige arenaen i mars i fjor, ble innbringende avtaler forespeilet i løpet av noen få måneder. Selskapet har i likhet med mange andre fått erfare at veien fra lovende utvikling til markedsklart produkt er lenger enn noen kan ane. Men så nær et gjennombrudd mener Klemp å være at han stadfester denne siste uttalelsen før han haster av gårde:

- Neste år tjener vi penger.

Les mer om Birdstep og Icebreaker i disse artiklene:


Til toppen