Birdstep vokser med røde tall

Birdstep nesten doblet omsetningen og endte på 13,4 millioner kroner i første kvartal i 2005, sammenlignet med 6,8 millioner kroner i første kvartal 2004. Økningen kommer som et resultat av oppkjøpet og integrasjonen av Alice Systems med Birdsteps Mobile IP virksomhet, forklarer Birdstep i sin pressemelding.

Driftskostnadene i første kvartal var på 14,7 millioner kroner, som var 2 millioner kroner lavere en tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen i kostnadene kommer som et resultat av restruktureringen gruppen gjorde gjennom 2004. Driftsunderskuddet endte altså på - 1,3 millioner kroner

- Vi er fornøyd med årets første kvartal, både med topp og bunnlinje, sier Jørgen Bredesen, administrerende direktør i Birdstep Technology ASA. Forventinger om fortsatt topplinjevekst, kombinert med reduserte kostnader, gjør at vi opprettholder målet for 2005, å bli EBIT positive for året under ett.

Det første kvartalet markerer en ny æra for Birdstep Techonolgy. Oppkjøpet av Alice Systems og integrasjonen av organisasjonene og forretningsenhetene har reposisjonert Birdstep Technology. Selskapet har gått fra å være visjonært teknologiselskap i et fremvoksende marked, til å bli et selskap som holder den ledende posisjonen med en unik produktportefølje i et eksisterende og voksende marked. Den sterke topplinjeveksten i første kvartal illustrerer skifte i markedsposisjon og tilgangen til et nytt marked. Når operatørene nå ruller ut kundeorienterte løsninger som ease of use programvare så er det forventet at sluttbrukers underliggende ønske om å være trådløst tilkoblet, ytterligere vil drive frem etterspørselen etter operatører som tilbyr denne type datatjenester.

- Alice har styrket Birdstep med bredere teknisk kompetanse i tillegg til forsterkninger på salgssiden. Oppkjøpet har også brakt oss direkte inn i inntektsbringende virksomhet, noe økningen på topplinjen på 97 % tydelig viser. Mens vi lenge har fokusert på fremtiden og strategisk posisjonering, er vi nå inne i en fase med dag til dag forretninger og vi er veldig fornøyde med utviklingen av selskapet, avslutter Bredesen.

Til toppen