Birger Steen slutter i SOL

SOL-sjef Birger Steen flytter tilbake til Oslo etter to år som konsernsjef.

SOL-sjef Birger Steen flytter tilbake til Oslo etter to år som konsernsjef.

Det blir utviklingsdirektør Dag Wigum som tar over Birger Steens nye stilling under den svenske eieren Eniro, hvor Steen har fått et tilbud om å lede den samlede Internett- satsingen som vice president i Eniro.

Steen har i stedet tatt en ny jobb som sjef for et IT-selskap i Oslo, og siste dag i SOL er 15. mars. Han vil ikke avsløre overfor digi.no hvilket IT- selskap han skal begynne i, men bare at han nå skal ut i en lang ferie til Thailand og svigeforeldrene Polen.

- Det var to til tre år som var forestillingen vår da vi flyttet til Stockholm. I løpet av de to årene jeg har vært her, har det vært helt uaktuelt for meg å tenke på å slutte. Det har vært en berg og dalbane, men det har vært viktig for meg å gjøre ferdig jobben i SOL, sier han.

Steen mener at løsningen med Eniro som ny eier er så optimal som man kan få den og at selskapet nå endelig står godt rustet for fremtiden med forventet overskudd på driften.

- Har det hatt noe å si at din gamle arbeidsgiver, Schibsted, har solgt seg ut av selskapet?

- Det har faktisk vært helt uten betydning at Schibsted nå er ute, sier han og mener at det etter hvert har blitt bygd opp en veldig bra bedriftskultur i Scandinavia Online.

- Vi har fått mye oppmerksomhet, både på godt og vondt, men det er få ansatte som på eget initiativ har forlatt SOL, sier han og mener at lojaliten gjennom lang tid har gjort inntrykk på ham:

- Det er ikke gitt at så mange ville være lojale i så lang tid gjennom en slik reise vi har vært gjennom. Det er folk her som har vært med mye lengre enn jeg, som har tenkt å være med videre, sier han og refererer til folk i ledelsen som Kristin Skogen Lund, Dag Wigum og Hans Petter Terning.

Steen vil imidlertid ikke fremheve noe han ville gjort annerledes i den tiden han har vært konsernsjef i selskapet.

- Man skal være veldig forsiktig med etterpåklokskap. Det er altfor lett å backtrade. Jeg synes mange står med fasit i hånden og glemmer å tenke på at forholdene var annerledes på den tiden da de ble bestemt og skjedde, sier han.

Likevel er han fornøyd med at prosessen har foregått såpass renhårig.

- Investorer, ansatte, kunder og i stor grad pressen har alle tydeligvis greid å skille mellom mann og ball, mener han.

Til toppen