Bitch, bølle og babe

- Egenskapene du trenger for å overleve dot.com-døden, enten du er mann eller kvinne.

Det er mange tanker som surrer i hodet når man er dot.com-død. Siden jeg personlig antagelig faller i kategorien "dead but won't lie down", er det imidlertid mer framtidsperspektiver enn fortidsfokus i hodet mitt akkurat nå.

Så bare sånn for å ha noen knagger å henge tankene på, har jeg laget meg en liten teori. Den er ganske så uhøytidelig, men jeg hadde likevel tenkt å dele den med deg.

Min teori er følgende:

For å overleve dot.com-døden, enten man er mann, kvinne eller organisasjon, trenger man bestemte egenskaper. Disse egenskapene kan kort oppsummeres i stikkordene bitch, bølle og babe!

(Jada, jeg vet at ordene er "kvinnelige". Jeg er kvinne, og jeg tenker som en kvinne. Prøv å se forbi akkurat dét, og se om det ikke kan gjelde deg likevel, selv om du er mann.)

Bitch


Man må være bitch nok til å kunne stille alle de spørsmålene som er så fundamentale at de høres ut som ren vrangvilje (selv om de faktisk ikke er det). For eksempel:

  • Hva er egentlig vitsen med dette? (Om et hvilket som helst produkt, om en hvilken som helst beslutning, om en hvilken som helst organisasjon.)
  • Hvorfor i all verden skulle en bruker/kunde velge å bruke tid/penger på dette? (Om et hvilket som helst produkt, en hvilken som helst tjeneste, et hvilket som helst nettsted.)
  • Er dette egentlig nødvendig? (Om absolutt alt.)

I denne ribbete, desillusjonerte fasen er det ikke lenger mulig å ta noe for gitt. Ingen kuer er hellige, ingen fundamenter er urokkelige, og ingen forventninger kan påregnes innfridd. Følgelig kan man heller ikke tillate seg verken "hjertebarn" eller dogmer. "Kill your darlings", er det noe som heter, og personlig har jeg aldri opplevd at evnen til nettopp dette har vært viktigere!

Den som vil overleve må være bitch nok til å tørre å se slike realiteter i øynene, og til (om nødvendig) å tvinge andre til å se dem også. Selv om det betyr å måtte drepe alle illusjoner - og sine egne først.

Bølle


Man må være bølle nok til å kunne piske på helt over målstreken. Dot.com-bransjen er full av innovatører, visjonære og andre drømmere, som har høytflyvende ambisjoner, men innfrielses-evner som ikke står i samsvar. Noen må holde idémakerne i ørene, også etter at de for lengst har mistet interessen!

Suksess ligger nemlig ikke i ambisjon, i visjon og i vyer lenger. Derimot ligger suksess i gjennomføring, fullføring og innfrielse.

Ett aspekt av dette er "Money talks and bullshit walks". Man må være bølle nok til å skjære kontant igjennom alle fagre ord, og fokusere på bunnlinjen. Men det dreier seg ikke bare om penger. Et annet aspekt er tydelighet: Mindre svada og mer klar tale, både innad og utad!

En bonus er dessuten at "den gode bølletheten" skaper trygghet: Jo lavere svada-faktor og jo mer klar tale man får, jo tryggere blir alle på hvor de står og hva som skjer. "Bølle-faktoren" er kanskje ikke alltid like hyggelig, men den er både konsekvent, forutsigbar og pålitelig! (I motsetning til ganske mye annet i bransjen akkurat nå.)

Babe


Selvfølgelig er ikke verken desillusjonerthet eller handlekraft nok i seg selv. Vi er ikke mer enn mennesker, så det hele må mykes opp om vi i det hele tatt skal orke å holde på. Dette er det jeg kaller "babe-faktoren".

Den som vil overleve må nemlig også ha

  • Sosial smidighet
  • Emosjonell intelligens (EQ)
  • Evnen til å tillate både seg selv og andre å være hele mennesker.

Babe-faktoren er det som gjør det mulig å leve, leke, se hverandre og spille sammen. Å være babe er å tillate seg å flørte, friste og forføre - uten at verken seriøsitet, profesjonalitet, faglige kriterier eller lønnsomhet kompromitteres. Man kan gjøre den samme jobben både med et smil og uten - gjett hva de fleste foretrekker?


Dette er altså min teori så langt: At den som innehar både bitch, bølle og babe-egenskaper står temmelig sterkt rustet mot stormen som herjer bransjen om dagen. Og at dette gjelder både for enkeltpersoner og for bedrifter.
Til toppen