Bitter ankestrid i Microsoft-saken

Microsoft tegner et stadig mørkere bilde av sanksjonene som trer i kraft 5. september, og kjemper hardt for at ankeinstansen skal få saken før høyesterett.

Microsoft tegner et stadig mørkere bilde av sanksjonene som trer i kraft 5. september, og kjemper hardt for at ankeinstansen skal få saken før høyesterett.

Det er kommet nye utspill fra både justisdepartementet og Microsoft i striden om hvorvidt Microsofts anke skal behandles av ankedomstolen i USAs hovedstad, eller gå direkte til høyesterett.

Justisdepartementet og dommer Thomas Penfield Jackson arbeider begge for at anken skal gå direkte til høyesterett. Microsoft foretrekker en normal behandling der anken først behandles av ankedomstolen. Som minstekrav ønsker Microsoft at ankedomstolen straks skal behandle selskapets forsøk på å utsette fristen for når straffetiltakene skal settes ut i livet. Kjennelsen til dommer Jackson innebærer at tiltakene skal virke fra og med 5. september, 90 dager etter kjennelsen.

Microsoft framstiller denne datoen i stadig større grad som en umulig galgenfrist. "Hvis ikke fristen utsettes, må Microsoft straks begynne å forberede seg på et marerittaktig scenario der det tvinges til å utlevere sin kildekode til konkurrentene, og forsøke å omforhandle mange tusen eksisterende avtaler." heter blant annet i dokumentene som selskapet har levert til det juridiske apparatet.

Tidligere denne uken gjorde ankedomstolen et formelt utspill for å få behandle saken. Som part i saken, har myndighetene formelt bedt domstolen å trekke denne begjæringen tilbake. Microsoft offentliggjorde et krasst svar på denne henvendelsen få timer seinere.

Etter reglene står ankedomstolen suverent i å avgjøre hvorvidt den vil behandle anken eller ikke. Det finnes bare ett unntak. Dersom dommer Jackson sender en begjæring til høyesterett om forsert behandling, er det høyesterett som avgjør hvorvidt den selv vil behandle anken direkte, eller sende den tilbake til ankeinstansen.

Flere amerikanske medier (Techweb, News.com, Wall Street Journal, New York Times) har bedt forskjellige framstående juridiske eksperter å kommentere ankestriden. Det synes å være enighet blant disse at den åpenbare samhandlingen mellom dommer Jackson og justisdepartementet for å få til en forsert behandling av anken, kan øke tvilen i høyesterett til myndighetenes sak, styrke Microsofts stilling, og øke sannsynligheten for at høyesterett sender saken tilbake til ankedomstolen. Ved et par tidligere anledninger har ankedomstolen gitt Microsoft medhold mot avgjørelser fra dommer Jackson.

Les også:


Taktisk seier for Microsoft mot myndighetene
Microsoft-saken: Krangel om ankeprosedyre
USAs justisdepartement åpner for Microsoft-forlik...
Microsoft vil gi deg mindre for samme pris
Dette er Microsoft-dommen
Microsofts anke blir en ny krigserklæring
Dommeren: - Microsoft må splittes i to

Til toppen