Bittorrent forvansker jobben til piratjegere

En ny søketjeneste fra BitTorrent gjør det hele enklere for brukerne og vanskeligere for piratjegerne.

En ny søketjeneste fra BitTorrent gjør det hele enklere for brukerne og vanskeligere for piratjegerne.

BitTorrent har lansert en ny søketjeneste på selskapets nettsted hvor brukerne kan søke etter torrent-filer, det vil si filer som peker til innhold som kan lastes ned ved hjelp av forskjellige BitTorrent-verktøy.

BitTorrent er en fildelingstjeneste som benyttes til både lovlig og ulovlig deling av filer. Siden brukeren også deler ut de samme dataene som er blitt lastet ned, er BitTorrent mer problematisk juridisk sett enn mange andre fildelingstjenester, hvor brukeren kan velge ikke å dele ut noe. Dette gjelder selvfølgelig bare innhold som er piratkopiert. BitTorrent benyttes også til lovlig distribusjon, blant annet av Linux-distribusjoner. Undersøkelser tyder på at mer enn halvparten av all trafikk på Internett skyldes fildeling ved hjelp av BitTorrent.

Til nå har BitTorrent-virksomheten vært avhengige av såkalte "trackere", det vil si egne servere som mottar informasjon fra personer og genererer et dynamisk register over noder som kan brukes av klientprogramvare til å laste ned en gitt fil. Flere slike tjenester er det siste året blitt stengt, både i Norge og ellers i verden.

    Les også:

Den nye søketjenesten kommer derimot samtidig som en ny, desentralisert BitTorrent-klient som ifølge BetaNews eliminerer behovet for trackere, antagelig på en tilsvarende måte som tidligere omtalte eXeem, som har en desentralisert tracker. Dette gjør det langt vanskeligere for underholdningsbransjen og justismyndighetene å stoppe virksomheten, siden det ikke lenger vil være noe sentrale noder å slå ned på.

Til toppen