Bjørnson-akademiet gir Snowden-pris til tom stol

Kommer ikke til Molde av frykt for utlevering til USA.

Bjørnson-akademiet gir Snowden-pris til tom stol
Bjørnsonprisen til den amerikanske spionvarsleren kommer til å bli overrakt en tom stol. (Fotofikling digi.no) Bilde: Flabber DeGasky/Flickr/Creative Commons

Bjørnsonprisen blir utdelt i Molde og plassert på en tom stol der varsleren Edward Snowden skulle ha sittet. Det er ikke praktisk mulig å dele ut prisen på grensen til Russland.

Bakgrunn: NSA-varsleren hedres med norsk pris

– Vi har jobbet med flere alternativer for tildelingen til Snowden. Slik det ser ut nå kommer ikke Snowden til Molde 5. september for å motta prisen. Dette fordi norske myndigheter ikke har vært i stand til å garantere for hans sikkerhet, sier Thomas Hylland Eriksen til NTB.

Han sitter i programkomiteen for Bjørnsonprisen 2015 til Edward Snowden, og bekrefter at ett av alternativene var å dele prisen ut på den norsk-russiske grensestasjonen på Storskog.

– Det var snakk om å gjøre det. Men det viste seg ikke å være praktisk mulig. Det som skjer nå, er at det vil være en tom stol hvor Edward Snowden skulle ha sittet. Så håper vi å fysisk kunne overrekke ham prisen en gang, sier Hylland Eriksen.

Les også: PST vil ha skadevare i «verktøykassen»

På storskjerm

Snowden vil imidlertid antakelig være i stand til å se sin tomme stol når han er med i direkte videooverføring fra Moskva.

– Vi vil snakke med ham på direkten mens arrangementet pågår, sier Hylland Eriksen som legger til at norske myndigheters håndtering av denne saken viser at Norge er en langt mindre suveren stat enn det de fleste tror.

Hylland Eriksen er ikke overrasket over at USA har anmodet Norge om å pågripe Snowden dersom han kommer til Norge.

– Det viser bare at Snowden vurderte rett da han ikke turte å komme til Molde selv av frykt for at norske myndigheter ikke kunne garantere hans sikkerhet, sier Hylland Eriksen til NTB.

Avslo asylsøknad

Problemstillingen har ikke vært ukjent for norske myndigheter. I 2013 avslo daværende justisminister Grete Faremo (Ap) asylsøknaden etter at Norsk P. E. N tok initiativ til å hente Snowden til Norge som en overføringsflyktning. Formelt var det UDI som sto for avslaget da de kom fram til at Snowden ikke var en skribent, og dermed ikke kunne omfattes av fribyordningen.

pressemeldingen fra 4. juli 2013, er følgende sitat lagt ut som en uttalelse fra justisministeren:

– Jeg vil tilføye at Snowden er ønsket utlevert av USA i anledning strafforfølgning. Strafforfølgning i demokratiske stater med slikt strafferettssystem som det amerikanske, faller i utgangspunktet utenfor asylretten. Det er ikke aktuelt å benytte ordningen for overføringsflyktninger for å vurdere beskyttelse i dette tilfellet, sier justis- og beredskapsministeren. (©NTB)

Leste du denne? - Noen detaljer om Snowden plager meg

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.