BKK kjøper i ElTele Vest

Norges nest største energiverk, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) kjøper 33,3 prosent av ElTele Vest.

Norges nest største energiverk, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) kjøper 33,3 prosent av ElTele Vest.

BKK gjennsomfører en tidligere intensjonavtale når kjøpet nå gjennomføres, som også inkluderer en opsjon på å kjøpe seg ytterligere opp til 54 prosent i energiselskapet.

Administrerende direktør i BKK, Karl Eliassen, ønsker ikke å kommentere prisen på ElTele Vest.

France Telecom har tidligere vis interesse for selskapene i ElTele-gruppen, men har så langt bare inngått oppkjøpsavtaler med El Tele Øst, der selskapet i vår kjøpte 34 prosent.

ElTele Vest eies i dag av Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS og samarbeidet med BKK vil disse gi selskapet tilgang på føringsveier i store deler av Nord-Rogaland og Hordaland fylke for utbygging av teleinfrastruktur. De tre selskapene vil eie en tredel hver i ElTele Vest inntil videre.

ElTele Vest har siden etableringen ved årsskiftet 1998 sammen med eierne investert cirka 30 millioner kroner i teleinfrastruktur. I hovedsak gjelder dette i aksen mellom Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen. Gjennom BKK vil en nå i tillegg og umiddelbart få ytterligere tilgang til nærmere 300 kilometer fiber i bergensregionen. Selskapet har for tiden fem ansatte i Haugesund og vil nå raskt sammen med eierne samordne og utvikle organisasjonen videre i Bergen, i Haugesund og på Stord.

BKK har fra før inngått en samarbeidsavtale med EniTel, som gir selskapet tilgang til BKK-nettet. BKK eier 1,6 prosent i EniTel.

Til toppen