Blackberry-forlik kan påskynde patentreform

RIM har kjøpt seg fri fra NTP i et forlik. Saken kan påskynde reformer i USAs patentsystem.

RIM har kjøpt seg fri fra NTP i et forlik. Saken kan påskynde reformer i USAs patentsystem.

RIM kunngjorde fredag at selskapet har inngått et forlik med patentholdingselskapet NTP. Forliket innebærer at RIM betaler NTP 612,5 millioner dollar. Det understrekes at forliket er endelig: Det omfatter alle NTPs patenter og alle RIMs produkter, inklusiv pushtjenesten Blackberry for e-post. Det presiseres at forliket ikke vil kunne reforhandles selv om USAs patentkontor fatter endelige vedtak som gjør NTP-patentene ugyldig, i samsvar med de foreløpige vedtakene de siste ukene der alle NTPs patenter i søksmålet mot RIM ble lagt døde.

    Les også:

Det er juridisk press og frykt for kundeflukt som fikk RIM til å krype til korset.

Dommeren som skulle avgjøre NTPs krav om øyeblikkelig stans i Blackberry-tjenesten i USA sa tidligere i år klart fra at han ikke kunne forholde seg til de foreløpige vedtakene til USAs patentkontor, men kun til en kjennelse der RIMs anke ble forkastet, og som slo fast at Blackberry-tjenesten krenker NTPs patenter. I forrige uke utsatte han sin avgjørelse og oppfordret RIM til å inngå et forlik med NTP.

Saken har vart i flere år. Det ble inngått et midlertidig forlik i mars 2005, der RIM skulle betale 450 millioner dollar til NTP, men denne avtalen ble raskt trukket tilbake. Blackberry-kundene – i hovedsak store amerikanske organisasjoner og bedrifter – oppfattet at RIM satt fast i en juridisk hengemyr, noe selskapet begynte å merke på bunnlinjen: Tilstrømningen av nye kunder minket, og eksisterende kunder nølte med å utvide bruken og oppgradere teknologien. RIM innrømmer at denne kjensgjerningen bidro til at de ville få hele saken ut av verden så fort som mulig.

Amerikanske medier siterer eksperter innen patentrett som tror saken vil sette fart i en reform av USAs patentsystem.

Mange oppfatter det dit hen at det amerikanske lovverket gjør det for lett å påberope seg patentbrudd for å få kjennelser som avskjærer andre selskapers produkter og tjenester fra markedet. Om Blackberry-tjenesten hadde blitt stanset i samsvar med NTPs krav, ville det ført til uoverstigelige problemer for statsforvaltningen, blant annet kongressrepresentantene. USAs justisdepartement måtte ta egne rettslige skritt for å sikre at en eventuell stans i tjenesten ikke kunne omfatte brukere tilknyttet den føderale forvaltningen.

Ekspertene mener det er behov for reformer, og at behovet nå er så åpenbart at mange krefter vil samarbeide om å få det til.

RIMs toppsjef og styreformann Jim Ballsillie er ikke uventet blant dem som ønsker seg patentreform så raskt som mulig. Han får støtte fra Microsofts juridiske direktør Brad Smith gjennom denne uttalelsen: «En varig følge av denne saken [NTP mot RIM] er at patentstrid ikke lenger bare dreier seg om juridiske spørsmål, men omfatter forretningsmessige, kommersielle og til og med økonomiske problemstillinger. Dersom saken får som varig konsekvens at flere blir klar over dette, og fremmer debatten vi er nødt til å ha om hvordan vi skal få et sunt patentsystem, så er det positivt.»

Microsoft er selv saksøkt for patentbrudd innen pushteknologi for e-post, av en mindre aktør, Visto Corp., som også har saksøkt RIM-konkurrenten Good Technology.

Den neste store patentsaken i USA dreier seg om en kommende avgjørelse i høyesterett der eBay skal forsvare seg mot patentholdingselskapet MercExchange som hevder at eBays «kjøp det nå»-knapp utgjør et patentbrudd.

Aksjekursen til RIM spratt opp 14,5 prosent til 82,35 dollar da forliket ble kjent.

NTP sier de er glad for forliket, og at de kommer til å gjøre det de kan for å overbevise USAs patentkontor om at patentene deres må opprettholdes.

Til toppen