Blackberry kan stenges i februar

Rettsmøtet som skal avgjøre skjebnen til Balckberry-tjenesten i USA, er berammet til februar.

Rettsmøtet som skal avgjøre skjebnen til Balckberry-tjenesten i USA, er berammet til februar.

En domstol i Virginia sier den har satt av 24. februar til et møte om Blackberry-saken.

Patentselskapet NTP krever at Research In Motion (RIM) må stenge den mobile e-posttjenesten Blackberry i USA, med henvisning til at en rettsinstans har tilkjennegitt at den bryter med en NTP-patent.

RIM argumenterer med at stengning er utillatelig, både fordi det vil føre til kaos for flere millioner brukere, og fordi USAs patentkontor har vedtatt å gå gjennom patentet, et utspill som kan føre til at patentet blir kjent ugyldig.

USA høyesterett vedtok tidligere denne uken at den ikke vil hindre domstolen i Virginia fra å behandle NTPs begjæring.

Hvis NTP får medhold, kan Blackberry stenges straks rettsmøtet heves.

Til toppen