Bladcentralens datavarehus ble spart inn det første året

Raske og detaljrike rapporter fra datavarehuset til fem millioner kroner ga tilsvarende innsparing det første året. Bladcentralens Roar Lundeby mottok Datavarehusprisen 2000 onsdag.

Datavarehusprisen er blitt et av høstens faste innslag. Årets juryformann Tom Erik Falla fra Ementor foretok årets utdeling på en tilstelning på Aker Brygge i Oslo onsdag kveld.

De øvrige finalistene var Luftforsvarets forsyningskommando (LFK) med en løsning fra Component Software og Posten Logistikk med en løsning fra SAS Institute implementert av Posten SDS.

De avgjørende kriteriene for å komme i finalen var arkitektur, forretningsmål, målbar nytteverdi samt sponsor og eierskap i selve organisasjonen. Bladcentralen vant i hovedsak fordi de kunne påvise å ha tjent inn investeringen i datavarehuset allerede det første året de tok det i bruk. Deres løsning er implementert av TietoEnator med programvare fra Component Software. Verktøyene har vært Business Objects og WebIntelligence, mot en Oracle 8 database i bunn.

- Det har vært en brokete vei mot suksess, men vi er svært fornøyd med resultatet, sa Roar Lundeby da han mottok prisen på vegne av vinneren. - Vi brukte vesentlig mer tid på implementeringen enn forutsatt, og de kostet oss også atskillig mer enn vi hadde ventet.


Lundeby fortalte at de hadde stipulert en implementeringstid på et halvt år, men var først fornøyd med resultatet etter et helt år. En referansegruppe blant brukerne har vist seg uvurderlig. De har gang på gang testet og kommentert nye elementer og løsninger etter hvert som de ble utviklet. Den samlede investeringen hittil har vært fem millioner kroner, mot opprinnelig antatt tre millioner.

Andre problemer underveis hadde med design og med konsulentene å gjøre.

- Arkitekturen var den vesentlige årsaken til forsinkelsen. Datavarehuset teller om lag 100 millioner rader. Vi prøvde å greie oss uten aggregering. Resultatet var at komplekse søk gikk veldig tungt. Vi måtte legge om til en hensiktsmessig aggregering for å få opp ytelsen.

TietoEnator ble valgt etter en anbudsrunde med fire-fem leverandører.

- Vi la vekt på pris, men referanser var det aller viktigste. TietoEnator gjorde et profesjonelt tilbudsarbeid, og vi fikk tillit til dem. Dessverre opplevde vi at nøkkelpersonen ble tatt av prosjektet, slik at vi satt igjen med mindre erfaren konsulentbistand.

Som suksessfaktorer i implementeringen av datavarehuset, la Lundeby vekt på ledelsens og organisasjonens helhjertede engasjement.

- Ønsket om et bedre rapporteringssystem ble åpenbar etter et initiativ fra en lokal leder i Hordaland, som strevde med å få påvist at omsetningen ved Flesland flyplass og Haukeland sykehus var vesentlig lavere enn ved Værnes flyplass og regionsykehuset i Trondheim. Statistikken han gravde fram viste at det labre resultatet i Bergen kunne føres tilbake til dårlig eksponering av produktene. Eksemplet ble popularisert i organisasjonen for å vise hvordan intelligent bruk av informasjon kan gi økt omsetning.

Det nye datavarehuset gjør styringsinformasjon som før måtte bestilles fra IT-avdelingen, umiddelbart tilgjengelig for brukerne. Den viktigste målbare effekten av datavarehuset er at man har kunnet redusere returen av blader og bøker uten å ramme omsetningen. Bladcentralen har detaljert oversikt over transporten, og kan løpende vurdere kostnader og inntekter på hver rute. Videre kan man straks se hvordan ny eksponering i kioskene slår ut i salget.

Til toppen