Blandede forventninger etter Cisco-tall

Selv med solid framgang advarte Cisco-sjef John Chambers igjen mot overdrevne forventninger.

Selv med solid framgang advarte Cisco-sjef John Chambers igjen mot overdrevne forventninger.

I går leverte nettutstyrsleverandøren Cisco tall for kvartalet fram til 24. januar, det andre i selskapets regnskapsår.

Omsetningen økte 15 prosent til 5,4 milliarder dollar i forhold til samme kvartal for et år siden, mens resultatet var 27 prosent lavere, 724 millioner dollar, tilsvarende 10 cents per aksje.

Resultatet er preget av en ekstraordinær utgiftsføring på 567 millioner dollar for aksjeopsjoner til de ansatte i Andiamo, et selskap Cisco begynte å investere i i 2001, og som det regner med å overta helt innen juli. Utgiftsføringen er i henhold til en endring i bokføringsreglene. Uten den, ville resultatet ha nådd 1,29 milliarder dollar, 30 prosent høyere enn for et år siden.

Både resultat og omsetning var noe høyere enn det analytikerne hadde forventet.

Cisco-sjef John Chambers avviste at de gode tallene kunne tolkes som et endelig tegn på varig forbedring i markedet. Han er fornøyd med tilbydermarkedet som står for om lag 25 prosent av selskapets omsetning, men mener bedriftsledere for øvrig er mer nølende i sine teknologiinvesteringer enn man kunne ventet på dette punktet i en gjenreisningstid. Kommentarene utløste et 4,3 prosent fall i aksjekursen, noe selskapet prøvde å bremse seinere ved å antyde at Chambers var blitt feiltolket i negativ retning.

For årets aprilkvartal venter Cisco 1 til 3 prosent større omsetning enn i januarkvartalet. Sammenliknet med aprilkvartalet 2003 er dette en økning på mellom 18 og 20,5 prosent.

Årets tall omfatter omsetningen til Linksys som leverer nettverksutstyr til forbrukermarkedet. Den økte med 39 prosent til 165 millioner dollar i forhold til det foregående kvartalet. Andre felter med stor framgang var lagring som økte med 120 prosent i forhold til foregående kvartal til 40 millioner dollar, og sikkerhetsprodukter som ble omsatt for 250 millioner dollar.

Januarkvartalet registrerte en tilbakegang innen IP-telefoni. Cisco venter at feltet vil ta seg opp i inneværende kvartal.

Til toppen