Blandet drops på Oslo Børs

Etter en sterk åpning falt totalindeksen utover dagen og sluttet ned nesten 0,4 prosent. Blant IT-aksjene var det lite kursbevegelser og IT-indeksen sluttet omtrent uendret.

Schibsted var en av dagens tapere innen konvergens-bransjen, dagen før selskapet rapporterer regnskapstallene for tredje kvartal. Aksjen falt nesten 4 prosent i dagens handel, mens Scandinavia Online (SOL) sluttet uforandret på 66 kroner. Kursutviklingen i SOL har vært katastrofal i høst etter at aksjen har vært omsatt på 180 kroner tidlig i sommer.

Kurskometen i 2000, Eltek ASA, falt i dag etter at konkurrenten i USA, Power One, falt kraftig natt til i dag. Eltek sluttet ned nesten 3 prosent, men slikt skjer ofte med aksjer som har steget svært mye på kort tid.

En kursvinner blant IT-aksjene var Tandberg Television. I dag ble det kjent at aksjefondet Henderson har kjøpt seg ytterligere opp i selskapet og eier med dette over 10 prosent. Henderson er kjent for å være langsiktige eiere og har tidligere vært inne i blant annet Norske Skog.

Hands, utskillelsen fra Merkantildata som ble notert på hovedlisten i oktober, har de to siste dagene steget etter at det ble kjent at selskapet har kjøpt tilbake egne aksjer. Det var i går at selskapet flagget melding om at de kjøpte tilbake aksjer, men også i dag har det vært meget stor omsetning i aksjen på svakt stigende kurser. Hvorvidt det er selskapet som har kjøpt tilbake flere aksjer vites ikke.

Tilbakekjøp av aksjer er svært ofte ansett som et positivt signal og indikerer at ledelsen mener at selskapet er underpriset. Aksjene som kjøpes tilbake, kan også brukes aktivt ved oppkjøp ved at selskapet gir aksjene til det selskapet som kjøpes opp.

Som vanlig var det store svingninger i Opticom og aksjen sluttet opp nesten fire prosent.

Til toppen